link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Foto's gezocht Astense oorlogsslachtoffers

gepubliceerd: dinsdag, 3 maart 2020

Op 4 mei wor­den alle slacht­of­fers van de Tweede Wereld­oor­log en oorlogs­si­tua­ties en vredes­mis­sies nadien her­dacht. Het lan­de­lijke jaar­the­ma voor 2020 is ‘75 jaar vrij­heid’.

Omdat dit de 75e 4 mei-vie­ring is na de Tweede Wereld­oor­log wordt er tij­dens de vie­ring in De Klepel ook aan­dacht ge­schon­ken aan de Astense oorlogsslacht­of­fers die op het monu­ment in het Moussault­park in Asten vermeld staan.

Foto's

Het or­ga­ni­se­rend comité heeft de intentie deze namen daad­wer­ke­lijk een gezicht te geven tij­dens de vie­ring. Er zijn al veel foto’s be­schik­baar, maar nog niet van alle vermelde slacht­of­fers. Moge­lijk heeft u thuis nog foto’s, die het comité zou­den mogen gebruiken bij de her­den­king op 4 mei. Tevens vragen ze hier­voor in ver­band met de privacywet­ge­ving om toestem­ming om deze foto’s te mogen tonen.

In­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met het comité:

 

(bron: SIRIS)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose