link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vespers in Mysterium

gepubliceerd: zondag, 1 maart 2020
foto: wishfulsinging.nl
Vespers in Mysterium

In navol­ging op het grote succes van de Missa in Mysterium, de Gre­go­ri­aanse mee­zing­mis naar idee van Herman Finkers, komt a cappella kwintet Wishful Singing nu met de Vespers in Mysterium. Een samen­zijn in de kerk waarbij muziek van hoge kwali­teit wordt uitge­voerd als onder­deel van een eeuwen­oud ritueel dat mensen verbindt.

Net als bij de Missa in Mysterium zal de vesper­dienst bestaan uit gre­go­ri­aanse gezangen en nodigt het ensemble het publiek uit om enkele delen mee te zingen. De eerste vier Vespers in Mysterium vin­den plaats in maart in Lierop, Schie­dam, Ootmarsum en Am­ster­dam.

Gre­go­ri­aanse vesper­dienst

Een vesper, of avond­ge­bed, is een korte dienst waarin de psalmen centraal staan. De muziek die klinkt zijn eenstemmige gre­go­ri­aans gezangen afkoms­tig van oude bronnen, daterend tussen 900 en 1450 na Christus. Bij de Vesper in Mysterium is ie­der­een welkom. De rust­ge­vende gre­go­ri­aanse melodieën en momenten van stilte nodigen uit om een stap terug te doen uit de dage­lijkse hec­tiek. Wishful Singing heeft zich in de afgelopen jaren bekwaamd in het zingen van deze muziek. Herman Finkers zegt hierover:

Gre­go­ri­aans kun je op heel veel ver­schil­lende manieren zingen. Wat ik verreweg de mooiste stijl vind is hoe Wishful Singing het doet. Heel semio­lo­gisch, heel precies weten­schap­pe­lijk verant­woord, en toch heel naturel en vloeiend. Het beste van twee werel­den.’

Omdat bij een vesper­dienst niet nood­za­ke­lijk een pries­ter en acolieten aanwe­zig zijn is de Vesper in Mysterium in tegen­stel­ling tot de Missa in Mysterium mak­ke­lijker te or­ga­ni­se­ren en ook geschikt voor kleinere pa­ro­chies. Hierdoor kan Wishful Singing beter voldoen aan de grote vraag naar meer optre­dens met dit repertoire.

Work­shop voor ie­der­een

Het gre­go­ri­aans is een manier van zingen die weinig mensen kennen, maar die een­vou­dig te leren is. Daarom geeft Wishful Singing inlei­dende work­shops aan de bezoekers. Ie­der­een is uit­ge­no­digd: koorzan­gers, pa­ro­chi­anen, maar ook mensen die nog nooit naar de kerk zijn geweest. De inlei­dende work­shop is gratis. De vesper kan ook wor­den bezocht zon­der deel te hebben geno­men aan de work­shop.

Data en kaartverkoop

Zater­dag 7 maart Heilige Naam Jezus­kerk (Koepel­kerk), Lierop 20.00 uur
Zondag 8 maart Liduina Basiliek, Schie­dam 16.00 uur
Donder­dag 12 maart H.H. Simon en Judas­kerk, Ootmarsum 20.00 uur
Maan­dag 16 maart St. Au­gus­ti­nus­kerk, Am­ster­dam 20.00 uur

Kaarten zijn te be­stel­len via de web­si­te van Wishful Singing. Hier kunt u ook een plaats reserveren voor de inlei­dende work­shop.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose