link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Onderhoudswerk processiepark Ommel

gepubliceerd: zaterdag, 29 februari 2020

Op maan­dag 2 maart wordt een begin gemaakt met on­der­houds­werk aan het groen in het Pro­ces­sie­park Mariaoord in Ommel. In opdracht van de pa­ro­chie zal al het dode hout gesnoeid en verwij­derd wor­den en wor­den zieke bomen gerooid, geheel volgens de door de ge­meen­te Asten toegekende vergun­ning.

De ingreep door een erkend on­der­houds­bedrijf, die hulp krijgt van een groep vrij­wil­li­gers uit Ommel en omge­ving, is nodig om het park weer veilig te maken voor mensen die er willen wan­de­len, verpozen of ter bede­vaart willen gaan. Ook door het grillige weer van de laatste tijd zijn er nogal wat takken naar bene­den geko­men.

Deze on­der­houdsoperatie staat helemaal los van de plannen waaraan gewerkt wordt om het hele park gron­dig en langdurig te her­stel­len en er een nieuw onder­deel (Park van Vrede) in onder te brengen.

Diverse werk­groepen zijn daar al enkele jaren intensief mee bezig. Hun plannen zijn tot in detail uit­ge­werkt en op dit moment loopt het traject van vergunnin­gaan­vra­gen en fondsen­wer­ving. De hoop van de Project­groep is dat in de loop van dit jaar ook met die grote operatie be­gon­nen kan wor­den.

(bron: SIRIS)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose