link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastorale wilsbeschikking

gepubliceerd: donderdag, 20 februari 2020
Pastorale wilsbeschikking

Een mens neemt allerlei voor­zorgs­maat­re­ge­len, omdat je nou eenmaal nooit kan weten. Zo nemen we vaak ook al wat voor­zorgs­maat­re­ge­len voor het geval ons einde nadert of ons plot­se­ling overvalt. Want je weet maar nooit.

Daarom hebben we een zoge­naamde ‘Pas­to­rale Wilsbeschik­king’ voor u gemaakt. Puur voor eigen gebruik, overigens. Want hoe wilt u dat uw uit­vaart straks gere­geld wordt? En dat niet alleen in prak­tische zin, maar ook ker­ke­lijk/pas­to­raal gezien. Weten uw naasten dat u bij erns­tige ziekte behoefte hebt aan een zie­ken­zal­ving en/of bezoek van de pastoor of de bezoek­groep, ook als u dat zelf niet meer zo goed kunt ver­tellen?

De ‘Pas­to­rale Wilsbeschik­king’ is een hulp­mid­del om hier eens over na te denken - en vooral om erover te praten met uw naasten. U zult hem in de kerk kunnen vin­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose