link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huwelijksvieringen

gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2020
Huwelijksvieringen

Onze Fran­cis­cus­paro­chie mag zich verheugen op een flink aantal geplande huwe­lijks­vie­ringen. Naast aangekon­dige huwe­lijks­vol­trek­kingen staan er ook een 50-jarig en zelfs een 60-jarig jubileum in het aan­ge­vulde vie­rin­gen­over­zicht.

Sacra­ment

In het sacra­ment van het huwe­lijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te wor­den van Gods liefde. Dat doen ze door hun weder­zijdse gave aan elkaar en door het ont­van­gen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een ker­ke­lijke be­die­naar (normaliter een pries­ter) en twee getuigen.

Contact

Spreek eens een pries­ter of pas­to­raal werker aan om te in­for­meren naar de moge­lijk­he­den!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose