link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vespers in Mysterium

Workshop en uitvoering met Wishful Singing

gepubliceerd: zaterdag, 8 februari 2020
foto: wishfulsinging.nl
Vespers in Mysterium

In navol­ging op het succes van de ‘Missa in Mysterium’ komt Wishful Singing met het ini­tia­tief ‘Vespers in Mysterium’, een volle­dig gezongen Gre­go­ri­aanse vesper­dienst van ongeveer een uur. Op zater­dag 7 maart vindt de première van dit pro­gram­ma plaats in de Koepel­kerk in Lierop.

Work­shop

In delen van het ‘Vespers in Mysterium’ wor­den de aanwe­zigen betrokken. Daarom kunnen bezoekers vóór het optre­den deel­ne­men aan een work­shop ‘Gre­go­ri­aans zingen’. Hieraan zijn geen extra kosten verbon­den. De work­shop vindt plaats op zater­dag 7 maart van 18.30 tot 19.30 uur. Graag aanmel­den voor de work­shop vóór 1 maart via e-mail steenbakkerswmp@planet.nl

Uitvoe­ring

Om 19.30 uur gaat de kerk open voor het publiek en om 19.45 uur is er een inzing­mo­ment met het voltallige publiek. Om 20.00 uur begint het optre­den. Na afloop is er gelegen­heid tot napraten in De Vurherd. Toegangs­kaarten kosten € 15. (inclusief deelname aan de work­shop) en dienen digi­taal besteld wor­den via www.wishfulsin­ging.nl

(bron: siris.nl)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose