link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Infoavond Stille Omgang Amsterdam

Dinsdag 4 februari - 20.00 uur - Pastorie Gemert

gepubliceerd: dinsdag, 28 januari 2020

Maurice Essers, pen­ning­mees­ter van het bestuur van het hoofdgezel­schap Stille Omgang Am­ster­dam, zal dins­dag 4 februari een lezing ver­zorgen in de pastorie van Gemert. Deze lezing/in­for­ma­tie­avond wordt gehou­den in het kader van het jubileum 675 jaar Mirakel van Am­ster­dam. De avond zal gaan over de Stille Omgang en het jon­ge­ren­pro­gramma. Ook dit jaar rijdt er weer een bus voor jon­ge­ren naar Am­ster­dam op zater­dag 21 maart.

Mirakel van Am­ster­dam

De Stille Omgang is een bede­vaart naar Am­ster­dam waar jaar­lijks een paar duizend mensen naar toe komen om het Mirakel van Am­ster­dam te her­denken. Voor de jon­ge­ren is er een speciaal jon­ge­ren­pro­gramma. Daarna lopen we met de andere pelgrims in stilte een route door het nachte­lijke uit­gaans­le­ven van Am­ster­dam! Dit jaar vindt de Stille Omgang plaats in het weekend van 21 en 22 maart.

Met de bus naar Am­ster­dam

Vanuit Nijmegen, Uden, Den Bosch zal in ieder geval een bus rij­den om jonge pelgrims te ver­voeren! Een heel bij­zon­dere erva­ring!

Details

wie: Maurice Essers, bestuur Stille Omgang
wat: lezing - jubileum 675 jaar Mirakel van Am­ster­dam
waar: pastorie Gemert (Kerk­straat 2)
datum: dins­dag 4 februari 2020
tijd: 20.00 uur

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose