link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Welkom bij de Carnavalsviering

gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2020

Het is een goede traditie in veel pa­ro­chies in het zui­den van het land, in Brabant en Limburg, om in deze dagen een carnavals­vie­ring te hou­den. Een vrolijk moment van be­zin­ning. Eventjes pas op de plaats, maar wel uitbun­diger dan normaal op zon­dag­mor­gen.

Eigen­lijk is het nog niet zo heel lang gele­den dat de kerk en de pastoors het carnavals­feest eigen­lijk helemaal niet zagen zitten en hun uiterste best deden om de mensen met carnaval van straat en uit de cafés te hou­den, bang als men was voor het zede­lijk verval. Het ker­ke­lijk alterna­tief was het veer­tiguren­ge­bed; de ouderen onder ons weten dat nog wel.

Ik kan me zo voor­stel­len dat als een van mijn illustere voor­gan­gers tij­dens de carnavals­mis in de kerk zou komen, ze vol verba­zing en verbijsterd tegen mekaar zou­den zeggen “Dè zudde nie zègge”. De kerk is helemaal versierd en alle mensen zijn verkleed (of in ieder geval gekleed...)!!

Ge­schie­de­nis

Midden vorige eeuw, zo’n beetje na de Tweede Wereld­oor­log, draaide de kerk bij. Uit­ein­de­lijk was carnaval toch van katho­lie­ke oorsprong en een voor­be­rei­dings­tijd op de vas­ten­tijd. Het waren de tekenen van de tijd en het werk van pastores die gelukkig meer en meer levensnabij wilde zijn aan hun pa­ro­chi­anen. Schoor­voe­tend werd er mee­ge­daan en mocht er onder het toeziend oog van meneer kape­laan door de jeugd carnaval gevierd wor­den.

Carnavals­vie­ringen zijn iets van de laatste tien, twin­tig jaren; maar inmiddels is de carnavals­vie­ring niet meer weg te denken uit menig pa­ro­chie­le­ven. Hollan­ders en andere mensen die in deze dagen per ongeluk in het Zuiden verzeilt raken weten dan ook niet wat ze meemaken.

Be­zin­ning tij­dens de dagen van Lol en Plezier

De Carnavals­vie­ring is tege­lijker­tijd de meest vrolijke vie­ring van het jaar en het meest serieuze gedeelte van de carnavals­da­gen en het biedt ons in deze dagen van Lol en Plezier toch ook een stukje be­zin­ning.

Welkom allemaal!

Carnavals­vie­ringen

datum tijd kerk cele­brant
Vrij­dag 21 februari 18.30 uur Lambertus­kerk Someren Pastoor Scheepers
Zater­dag 22 februari 14.11 uur Maria Praesen­ta­tie­kerk Ommel kape­laan van Overbeek
Zater­dag 22 februari 18.00 uur Koepel­kerk Heus­den Woord- en Communie­vie­ring
Zater­dag 22 februari 18.30 uur Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten pastoor Scheepers
Zater­dag 22 februari 18.30 uur Antonius­kerk Heus­den gebeds­dienst werk­groep
Zondag 23 februari 10.30 uur H. Naam Jezus­kerk Lierop pastor Zwirs

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose