link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstwens

gepubliceerd: dinsdag, 24 december 2019

Zalig Kerst­feest aan de jon­ge­ren die met elkaar op weg gaan en zoeken naar zin­vol sa­men­le­ven. Zij geven God een men­se­lijk gezicht.

Zalig Kerst­feest aan de oudere mensen die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen, die hun vrije tijd be­schik­baar stellen om anderen te verzamelen tot ge­meen­schap. Zij zijn vandaag Gods uitgestoken han­den.

Zalig Kerst­feest aan de Kerk die herboren wordt door op te komen voor de minsten, door oog te hebben voor het wel­zijn van ie­der­een. Zij maakt Gods menswor­ding tast­baar. Zalig Kerst­feest aan de velen die stil en ongekend gast­vrij­heid bie­den aan een mede­mens en in hun buurt mensen in nood nabij zijn. Zij laten iets ervaren van Gods nabij­heid.

Zalig Kerst­feest aan onze zieken en aan allen die hen met respect en begrip, met zorg en liefde nabij zijn. Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig Kerst­feest aan u allen die samen­ko­men om Jezus te gedenken en aan te zitten aan zijn tafel. Mogen wij Gods zegen voor de mens­heid uitstralen.

Wij zijn dank­baar voor uw inzet en sympathie ten aanzien van onze Fran­cis­cus­paro­chie. Dank ook, als u ons fi­nan­cieel steunde. Laten we er samen opnieuw een in­spi­re­rend jaar van maken.

Van harte wensen wij u vreug­de­volle kerst­da­gen
vol uren van be­zin­ning en een gezegend nieuw­jaar met veel goede voorne­mens!

Pas­to­raal team - Kerk­bestuur - Loca­tiera­den Fran­cis­cus­paro­chie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose