link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De druk van geluk - zoektocht naar een zinvol leven

Maandag 20 januari - 19.00 uur - ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2019

De pro­tes­tantse en rooms-katho­lie­ke kerken in het bisdom Den Bosch ont­van­gen de Vlaamse psy­chia­ter Dirk de Wachter en jour­na­liste Yvonne Zonderop op maan­dag 20 januari 2020 in ’s-Hertogen­bosch. Thema is ‘De druk van geluk – zoek­tocht naar een zin­vol leven’.

Dirk de Wachter

Dirk de Wachter

Dirk de Wachter publi­ceerde in ok­to­ber zijn boek ‘De kunst van het onge­luk­kig zijn’ en ver­telt daarin hoe obsessioneel we op zoek zijn naar geluk. Die zoek­tocht doen we in­di­vi­dueel, waardoor we steeds moei­lijker kunnen omgaan met wat ons onge­luk­kig maakt. De ware zin van het leven ligt in de verbin­ding met de ander.

Yvonne Zonderop

Yvonne Zonderop

Jour­na­liste Yvonne Zonderop ziet een hernieuwde functie voor geloofs­ge­meen­schappen, wanneer zij weer stil­staan bij de verbin­dende verhalen, die ons allemaal gevormd hebben in onze cultuur. Zij ver­telt daarover naar aan­lei­ding van haar boek ‘Ongelofe­lijk. De comeback van religie’.

Vespers in de Sint-Jans­kathe­draal

De avond begint om 19.00 uur met een vesper in de Sint-Jans­kathe­draal. Wie mee wil zingen in het project­koor, kan zich nu al opgeven bij ericascheenstra@gmail.com, en zich op 20 januari mel­den om 18.00 uur in zij­ka­pel van de Sint Jan aan de Choor­straat.

Lezingen in het Jheronimus Bosch Art Center

De lezingen en het gesprek erover beginnen om 20.00 uur. Dit zal niet zijn in de Grote Kerk maar -vanwege grote belang­stel­ling- in het Jheronimus Bosch Art Center, Jeroen Bosch­plein 2. Entree is gratis. Er is een collecte ter bestrij­ding van de kosten.

Aanmel­ding

Alle 650 kaarten zijn ver­ge­ven! Er kan niet meer wor­den aangemeld.

Details

datum: Maan­dag 20 januari 2020
tijd: 18.00 uur - Inzingen voor het project­koor (Sint-Jans­kathe­draal)
19.00 uur - Vespers (Sint-Jans­kathe­draal)
20.00 uur - Lezingen (Jheronimus Bosch Art Center)
adressen: Sint-Jans­kathe­draal, Toren­straat 16, ’s-Hertogen­bosch
Jheronimus Bosch Art Center, Jeroen Bosch­plein 2, ’s-Hertogen­bosch
entree: gratis
aanmel­den: ticketl.ink/geluk

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose