link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwsbrief Belevingskerk Heusden

Gewijzigde tijden, bevrijding, poppentheater, Kerstconcert en hulp gevraagd

gepubliceerd: woensdag, 27 november 2019

In pa­ro­chiekern Heus­den is een nieuws­brief uit­ge­bracht met een paar be­lang­rijke zaken over de Bele­vings­kerk. Met name de aangepast vie­ring­tijd is opmer­ke­lijk, maar lees vooral ver­der.

Aanvang vie­rin­gen

Op veel­vul­dig verzoek wordt de aan­vang van de vie­rin­gen op zater­dag­avond in onze kerk met ingang van zater­dag 7 de­cem­ber ver­plaatst naar 19.00 uur (was 18.30 uur).

Viering 75 jaar be­vrij­ding

Op zater­dag­avond 7 de­cem­ber vanaf 19.00 uur zullen we tij­dens de Woord- en Communie­vie­ring bij­zon­der stil­staan bij 75 jaar be­vrij­ding. Thema is: ‘Wat hebben we geleerd van alle oorlogsellende?’

Poppentheater

Zondag 8 de­cem­ber zal poppentheater De Arme Pelgrim een voor­stel­ling geven die geschikt is voor kin­de­ren vanaf 6 jaar - maar jong en oud zijn welkom!

Kerst­avond - 24 de­cem­ber

Kinder­vie­ring 19.00 uur met o.a. lezing van het kerst­ver­haal onder­steund met beel­den op de schermen en een wens­boom waar kin­de­ren hun kerstwensen in kunnen hangen. Het hele gezin, opa’s en oma’s en andere belang­stel­len­den zijn welkom.

Nachtmis 21.00 uur: Sfeer­volle vie­ring met passende eigen­tijdse lie­de­ren-videoclips-lezingen-gedichten. Mede ver­zorgd door het kerk­koor.

Tweede Kerst­dag - Kerst­con­cert

Op Tweede Kerst­dag staat weer een veelbelovend concert gepland met mede­wer­king van In Between, Kerk­koor, Harmonie en Brother Moon. Tijdens het kerst­con­cert is er een eerste uit­voe­ring van het nummer The Storm met zang van Jenne­mieke Snij­ders. Dit nummer werd gecompo­neerd door het Heus­dense orkest Brother Moon en is gearran­geerd voor harmonie en orkest.

Hulp gevraagd

Om onze Bele­vings­kerk meer eigen­tijds te maken willen we de inrich­ting aanpassen. Het idee leeft om het hui­dige altaar te ver­vangen door een ver­plaats­baar altaar en het hui­dige altaar te ver­plaatsen tegen de achterwand van het pries­ter­koor. Ook willen we de banken ver­vangen door stoelen. Voor de reali­sa­tie van die plannen zoeken wij vrij­wil­li­gers met tech­nisch inzicht die met ons mee willen denken en vrij­wil­li­gers met kennis en ma­te­ri­aal om het zware altaar te ver­plaatsen - de banken eruit te halen en stoelen te plaatsen. Wij zou­den het erg fijn vin­den als er zich een aantal vrij­wil­li­gers aanmel­den per tele­foon of e-mail. Vrij­blij­vend in­for­meren kan na­tuur­lijk ook.

Foutief e-mail­a­dres op de nieuws­brief

Helaas wordt op de nieuws­brief een fou­tief e-mail­a­dres vermeld:

info@bele­vings­kerk.nl moet zijn info@bele­vings­kerkheus­den.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose