link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwsbrief Belevingskerk Heusden

Gewijzigde tijden, bevrijding, poppentheater, Kerstconcert en hulp gevraagd

gepubliceerd: woensdag, 27 november 2019

In pa­ro­chiekern Heusden is een nieuws­brief uit­ge­bracht met een paar be­lang­rijke zaken over de Belevings­kerk. Met name de aangepast viering­tijd is opmer­ke­lijk, maar lees vooral verder.

Aanvang vie­rin­gen

Op veelvuldig verzoek wordt de aanvang van de vie­rin­gen op zater­dag­avond in onze kerk met ingang van zater­dag 7 decem­ber ver­plaatst naar 19.00 uur (was 18.30 uur).

Viering 75 jaar be­vrij­ding

Op zater­dag­avond 7 decem­ber vanaf 19.00 uur zullen we tijdens de Woord- en Communie­vie­ring bij­zon­der stilstaan bij 75 jaar be­vrij­ding. Thema is: ‘Wat hebben we geleerd van alle oorlogsellende?’

Poppentheater

Zondag 8 decem­ber zal poppentheater De Arme Pelgrim een voor­stel­ling geven die geschikt is voor kinderen vanaf 6 jaar - maar jong en oud zijn welkom!

Kerst­avond - 24 decem­ber

Kinder­vie­ring 19.00 uur met o.a. lezing van het kerst­ver­haal onder­steund met beelden op de schermen en een wens­boom waar kinderen hun kerstwensen in kunnen hangen. Het hele gezin, opa’s en oma’s en andere belang­stel­lenden zijn welkom.

Nachtmis 21.00 uur: Sfeervolle viering met passende eigen­tijdse liederen-videoclips-lezingen-gedichten. Mede ver­zorgd door het kerk­koor.

Tweede Kerst­dag - Kerst­con­cert

Op Tweede Kerst­dag staat weer een veelbelovend concert gepland met mede­wer­king van In Between, Kerk­koor, Harmonie en Brother Moon. Tijdens het kerst­con­cert is er een eerste uit­voe­ring van het nummer The Storm met zang van Jenne­mieke Snijders. Dit nummer werd gecomponeerd door het Heusdense orkest Brother Moon en is gearrangeerd voor harmonie en orkest.

Hulp gevraagd

Om onze Belevings­kerk meer eigen­tijds te maken willen we de inrich­ting aanpassen. Het idee leeft om het huidige altaar te vervangen door een ver­plaats­baar altaar en het huidige altaar te ver­plaatsen tegen de achterwand van het priester­koor. Ook willen we de banken vervangen door stoelen. Voor de realisatie van die plannen zoeken wij vrij­wil­li­gers met tech­nisch inzicht die met ons mee willen denken en vrij­wil­li­gers met kennis en ma­te­ri­aal om het zware altaar te ver­plaatsen - de banken eruit te halen en stoelen te plaatsen. Wij zouden het erg fijn vinden als er zich een aantal vrij­wil­li­gers aanmelden per telefoon of e-mail. Vrij­blij­vend in­for­meren kan na­tuur­lijk ook.

Foutief e-mailadres op de nieuws­brief

Helaas wordt op de nieuws­brief een foutief e-mailadres vermeld:

info@belevings­kerk.nl moet zijn info@belevings­kerkheusden.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose