link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstvoorstelling

Zondag 8 december - 13.30 uur - Antoniuskerk Heusden

gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019

Broe­der Alex, pelgrim en poppenspeler, is zon­dag 8 de­cem­ber te gast in de Antonius­kerk te Heus­den met de voor­stel­ling ‘Fran­cis­cus van Assisi: De schat van de pelgrim’.

Fran­cis­cus, de arme pelgrim

Als hoofd­persoon fun­geert Fran­cis­cus, de arme pelgrim, een dwaze en wereldvreemde chris­te­lijke pelgrim op zoek naar een ko­nink­rijk van liefde en vrede. Een mislukte en teleur­ge­stelde accountant besluit als een arme pelgrim op zoek te gaan naar een ko­nink­rijk van liefde en vrede. In een dorp aan­ge­ko­men veroor­zaakt zijn komst grote opwin­ding, want de inwoners denken dat de pelgrim niet arm, maar als een konings­zoon schatrijk zou zijn. Centraal staan kleur­rijke ont­moe­tingen tussen mensen met heel uit­een­lo­pende karakters en heel ver­schil­lende (geloofs)opvat­tingen. Thema’s als rijkdom versus armoede, vriend­schap, geloof en ongeloof, hoop en wanhoop, liefde, humor, etc.

Broe­der Alex

Broe­der Alex is pelgrim en poppenspeler. Op 27 juni 2004 heeft hij zijn eerste pelgrims­tocht gemaakt. Hij deed dit in de geest van Fran­cis­cus van Assisi, in radicale armoede, om zich op deze manier toe te wij­den aan God en alle mensen.

Ieder jaar maakt hij een nieuwe pelgrims­tocht om zijn toe­wij­ding als leken­broe­der te vernieuwen. Broe­der Alex heeft in Leiden en Am­ster­dam theo­lo­gie gestu­deerd. Hij woont in Den Haag en leeft als reli­gi­eus in de wereld.

Poppentheater De arme pelgrim

In dit kerst­poppenspel staat de geboorte van Jezus centraal. Een Redder is ons geboren! Hij wil een onuit­putte­lijke Bron zijn voor ieder mens, voor hen die er voor willen en kunnen kiezen.

Er wordt gespeeld met zelfgemaakte poppen.
De voor­stel­ling duurt 1 uur (zon­der pauze).


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose