link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zorg voor de arme medemens

gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019
foto: Marco Verch
Zorg voor de arme medemens

U weet allemaal dat de economische crisis veel mensen hard heeft getroffen. Mensen betalen door fouten van de belastingdienst duizenden euro’s aan deze instantie en moeten noodgedwongen hun huizen uit. Gescheiden partners weten niet hoe ze rond moeten komen met een klein beetje weekgeld en ook hun kinderen willen ze niet de dupe laten zijn van het hebben van geen geld.

Dat geldt zeker nu de dure maanden van cadeautjes weer aanbreekt, wat bij diverse mensen in ons dorp zorgt voor slapeloze nachten hoe ze het allemaal financieel rondgebreid krijgen. De armoede is nog steeds aan het groeien en ruim één miljoen mensen in Nederland leven onder de armoe­de­grens en moeten een beroep doen op de voedselbank.

Ik krijg regelmatig aanvragen waarin aan onze parochie om materiele en financiële onder­steuning wordt gevraagd. Veel mensen hebben gelukkig nog steeds het goede beeld van onze geloofs­ge­meen­schap voor ogen. Een gemeen­schap die een helpende hand wil bieden aan mensen in nood. Als kerk proberen wij een helpende hand te bieden op een respectvolle manier.

Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. We zijn gezegend door veel mensen van goede wil. Toch wil ik ook graag op u een beroep doen, zodat de helpende hand geboden kan worden aan de diverse noodlijdenden binnen onze parochie.

Met uw geldelijke giften kunnen wij mensen, die onze kerkelijke hulp en zorg daad­wer­ke­lijk nodig hebben, financieel onder­steunen. Uw bijdrage kunt u via een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 2, stoppen. Wij zorgen voor een concrete bestemming waar hulp écht gewenst is!

Bij voorbaat dank voor uw giften!

Pastoor Pieter Scheepers


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose