link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zorg voor de arme medemens

gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019
foto: Marco Verch
Zorg voor de arme medemens

U weet allemaal dat de eco­no­mische crisis veel mensen hard heeft getroffen. Mensen betalen door fouten van de belas­ting­dienst duizen­den euro’s aan deze instantie en moeten noodge­dwon­gen hun huizen uit. Ge­schei­den partners weten niet hoe ze rond moeten komen met een klein beetje week­geld en ook hun kin­de­ren willen ze niet de dupe laten zijn van het hebben van geen geld.

Dat geldt zeker nu de dure maan­den van cadeautjes weer aanbreekt, wat bij diverse mensen in ons dorp zorgt voor slape­loze nachten hoe ze het allemaal fi­nan­cieel rondgebreid krijgen. De armoede is nog steeds aan het groeien en ruim één miljoen mensen in Neder­land leven onder de armoe­de­grens en moeten een beroep doen op de voedsel­bank.

Ik krijg regel­ma­tig aan­vra­gen waarin aan onze pa­ro­chie om materiele en fi­nan­ciële onder­steu­ning wordt gevraagd. Veel mensen hebben gelukkig nog steeds het goede beeld van onze geloofs­ge­meen­schap voor ogen. Een ge­meen­schap die een helpende hand wil bie­den aan mensen in nood. Als kerk proberen wij een helpende hand te bie­den op een respect­volle manier.

Na­tuur­lijk kunnen we dat niet alleen. We zijn gezegend door veel mensen van goede wil. Toch wil ik ook graag op u een beroep doen, zodat de helpende hand gebo­den kan wor­den aan de diverse noodlijden­den binnen onze pa­ro­chie.

Met uw gel­de­lijke giften kunnen wij mensen, die onze ker­ke­lijke hulp en zorg daad­wer­ke­lijk nodig hebben, fi­nan­cieel onder­steunen. Uw bijdrage kunt u via een gesloten en­ve­lop­pe in de brievenbus van de pastorie, Kerk­straat 2, stoppen. Wij zorgen voor een concrete bestem­ming waar hulp écht gewenst is!

Bij voor­baat dank voor uw giften!

Pastoor Pieter Scheepers


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose