link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inzamelen voor de Voedselbank in de Advent

gepubliceerd: donderdag, 14 november 2019
Inzamelen voor de Voedselbank in de Advent

Het is inmiddels een mooie traditie binnen de Fran­cis­cus­paro­chie de Pro­tes­tante streek­ge­meen­te, dus ook dit jaar zullen we in de Advents­tijd weer extra aan­dacht ves­tigen op het inzamelen van levens­mid­de­len voor de Stich­ting Voedsel­bank Asten-Someren.

Deze stich­ting zet zich in voor huis­hou­dens in Deurne, Asten en Someren, die om wat voor reden dan ook in fi­nan­ciële problemen zijn geko­men en daardoor niet meer in hun eerste levens­be­hoef­te kunnen voor­zien. Onze hulp is nog steeds zeer gewenst en nood­za­ke­lijk! In de dage­lijks geopende kerk van Ommel staan man­den klaar waar de producten in gelegd kunnen wor­den.

De producten waar met name behoefte aan is zijn pastasoorten, rijst, olijfolie, bakboter, kuipjes margarine voor op brood, suiker, (pannen­koe­ken)meel, potten broodbeleg en was­mid­de­len (snoep is er voldoende).

Voor meer in­for­ma­tie kunt u ook eens een kijkje nemen op de web­si­te:

Laten we ook dit jaar een groot succes van deze actie maken en zorgen dat het licht van Kerst­feest ook een beetje gaat schijnen bij mensen die het moei­lijk hebben!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose