link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op tijd bellen voor een ziekenzalving

gepubliceerd: dinsdag, 12 november 2019
Op tijd bellen voor een ziekenzalving

Dag pastoor, ons pa MOET vandaag bediend worden... Bij navraag blijkt dat vader al langer ziek is, maar nu wordt het heel kritiek en moet vader bediend worden. En wel meteen. Vaak ook nog met een gewenst tijdstip “want wij werken overdag...” Misschien dat dit vroeger kon met een pastoor en diverse kape­laans in één parochie, maar deze tijd is echt voorbij.

Wij pastores met een drukke agenda in een grote parochie, bestaande uit negen voormalige geloofs­ge­meen­schappen, hebben ook afspraken staan met mensen met een drukke agenda (denk maar aan doopouders, huwelijks­ge­sprekken, per­soon­lijke gesprekken, vergaderingen en catechese­bij­een­komsten en noem maar op). In deze tijd is het onmogelijk om acuut al het werk te laten vallen om acuut te komen bedienen.

Ziekenzalving is bemoediging, troost en sterkte

Daarbij is de ziekenzalving niet het religieus duiden van de laatste uren, maar een onderdeel in het proces van accepteren van het ouder-worden of het ziek-zijn en het loslaten van dit leven en je dierbaren en dit in handen leggen van onze Schepper. Daarom is het ook belangrijk dat de gezalfde de bediening ook bewust meemaakt (uitzonderingen daargelaten bij een ongeluk of een plotseling treffen van een ziekte). Het is vooral een sacrament van de bemoediging, troost en sterkte.

Ook is de ziekenzalving/bediening geen toegangskaartje voor de hemel. Dit is eerder de kerkelijke uitvaart, maar die wordt te­gen­woor­dig vaak over­ge­sla­gen. In de kerkelijke uitvaart bidden we dat de ziel van de overledene thuis mag zijn in het Vaderhuis waar ruimte is voor velen. Te­gen­woor­dig lezen we een paar dagen na een bediening in de krant dat de gezalfde overleden is en dat er op een andere manier afscheid wordt genomen.

Om teleur­stel­ling en irritatie te voorkomen willen wij u dringend vragen om op tijd te bellen zodat er een afspraak gemaakt kan worden. De parochie waar in de toekomst ook de uitvaart gaat plaats­vin­den zorgt voor de priester die de ziekenzalving komt geven!

Bisschoppelijke aanbeveling

“Bij het ontbreken ervan, zijn er andere moge­lijk­he­den om Gods nabijheid voor de mens in stervensgevaar in religieuze tekenen van vergeving en verzoening, troost en bemoediging zichtbaar te maken” aldus de Bis­schop­pen van Nederland in 1982 in hun brochure: “pastoraat in ziekenhuizen”. Wij doen ons uiterste best... maar laten we samen niets aan het toeval overlaten, want toeval is noodlot, en zorgen voor elkaar komt van God!

Zorg er in ieder geval wel voor dat alle familie op het afgesproken tijdstip aanwezig is en laat de priester niet wachten. Dit voorkomt ook spanning, irritatie en tijdsdruk!

Vind u het moeilijk dit te bespreken met ouderen of zieken voor wie u zorgt: vraag dan één van de pastores of de bezoek­groep voor een bezoekje, zo’n gesprek doet vaak wonderen. Laten we samen goed voor onze mensen zorgen!

Pastorale team Franciscus­parochie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose