link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het avontuur in de natuur

gepubliceerd: dinsdag, 5 november 2019
foto: Kemna Photography
Het avontuur in de natuur

Zo’n twin­tig tieners had­den zich zon­dag­och­tend 3 no­vem­ber verzameld in de Fran­cis­cus­paro­chie in Asten voor de dio­ce­sane tiener­acti­vi­teit Teens Together met als thema: ‘Op avontuur in de natuur!’

Een beetje onwennig en de kat uit de boom kijkende namen ze deel aan een keuze-spel onder lei­ding van Stéphanie. Keuzes als ‘Enzo Knol of StukTV’, ‘bid­den of zingen’, ‘YouTube of Netflix’ en ‘Stilte of veel geluid’ kwamen voorbij. Naarmate er meer keuzes wer­den gemaakt, ston­den de tieners steeds opener naar elkaar.

Maria-pre­sen­ta­tie­kerk Asten

De groep sloot om 11.00 uur aan bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in de H. Maria-pre­sen­ta­tie­kerk. Vica­ris-generaal Lamers was naar Asten geko­men om met de tieners mee te vieren. Een warm woord van welkom door pastoor Scheepers onder­streepte het gastvrije gevoel. De vie­ring werd prach­tig opge­luis­terd door Common Voice. Zoals Patrick, mede­wer­ker Jong Bisdom Den Bosch, in zijn dank­woord zei: ‘Hoe kan het ook anders in Asten, het klonk als een klok.’

Voordat de tieners op avontuur trokken, werd de nodige energie aan­ge­vuld tij­dens de lunch. Cafetaria ’t Stationneke bood daarbij de juiste uit­komst. Na het welbekende frietje met een snack ver­trok­ken de tieners naar de Groote Peel.

Buiten­cen­trum de Pelen

Vanaf het buiten­cen­trum de Pelen ver­trok­ken er 2 groepen van tieners en bege­lei­ders de Peel in. Twee en­thou­siaste gidsen ver­tel­den en lieten de tieners ervaren, hoe het gebied door de jaren heen veran­derd is. Zowel door de mens als de natuur zelf. De droogte van de afgelopen 2 zomers en de gevolgen daar­van zijn in de Peel goed zicht­baar. Tieners en bege­lei­ders waren ervan onder de indruk.

De werk­groep kijkt dank­baar terug op een mooie dag met de aanwe­zige tieners. Volgend jaar hoopt de werk­groep weer een grote groep en­thou­siaste tieners te mogen ont­moe­ten.

De schit­te­rende foto­se­rie is gemaakt door Piotr Kemna - Kemna Photography.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose