link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bisschop op bezoek

gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2019
De pastoors van de parochies binnen het dekenaat met de bisschop
De pastoors van de parochies binnen het dekenaat met de bisschop

Onlangs bezocht Mgr. Gerard de Korte het dekenaat Asten-Helmond. Het was een in­for­mele ont­moe­ting met de pas­to­rale beroeps­krachten die een benoe­ming of een zen­ding hebben, en met de pa­ro­chie­besturen.

Mgr. de Korte begon met hoe hij het bisdom van ’s-Hertogen­bosch drie jaar gele­den aantrof bij zijn komst in mei 2016, de ont­wik­ke­lingen aan de hand van zijn beleids­plan “Bouwen in ver­trouwen” en de ont­wik­ke­lingen die ver­der gaan.

De Bis­schop neemt de wereld en de tijd waarin wij nu leven serieus en zoekt naar de plaats die de Katho­lie­ke Kerk daar in kan nemen. Maar ook voelt hij het belang van nieuw leven in de pa­ro­chies. Door­gaan op de manier waarop het we het altijd gedaan hebben is te weinig; er moeten ook nieuwe wegen wor­den bewandeld. Op de winkel passen is voorbij.

In de gesprekken die daarop volg­den kwamen de moei­lijk­he­den en moge­lijke kansen aan bod. Het is dui­de­lijk dat onze bis­schop - dicht bij het leven van de wer­ke­lijk­heid - wil zoeken naar wat wij allemaal be­lang­rijk vin­den. Op die manier moe­digt hij ons allemaal aan om onze weg als pa­ro­chie te gaan met hoop en ver­trouwen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose