link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gespreksavonden

Vanaf 6 november - 20.00 uur - Protestantse kerk Someren

gepubliceerd: maandag, 21 oktober 2019

De geloofs­ge­meen­schappen van Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ook dit jaar weer vier gespreks­avon­den. Ont­moe­tingen in oecu­me­nisch ver­band. Wat weten we eigen­lijk van elkaar? Wat weten pro­tes­tan­ten van katho­lie­ken en om­ge­keerd? In vier avon­den willen we met elkaar hierover in gesprek gaan.

De eerste avond gaat over het begrip ‘Kerk’. De tweede avond praten we met elkaar over ‘de Bijbel’. Ver­vol­gens gaan we het hebben over ‘Gebed’ en tij­dens de laatste avond gaan we in gesprek over ‘Bede­vaart’. Af­wis­se­lende thema’s die ken­mer­kend zijn voor beide geloofs­groepen.

datum thema
woens­dag 6 no­vem­ber 2019 Het begrip ‘Kerk’
don­der­dag 14 no­vem­ber 2019 De Bijbel
maan­dag 18 no­vem­ber 2019 Gebed
woens­dag 27 no­vem­ber 2019 Bede­vaart

De gesprekken vin­den plaats in de ver­ga­der­zaal van de Pro­tes­tante Kerk, Speelheuvel­plein 6 te Someren. De avon­den duren van 20.00 tot 22.00 uur en wor­den geleid door ds. Rien op den Brouw, en pas­to­raal werker Jack Swaanen.

U kunt zich opgeven voor deelname door een mailtje te sturen naar j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl of tele­fo­nisch 06 - 54 955 942. Een briefje in de brievenbus van het pa­ro­chie­cen­trum Kerk­straat 4 in Asten kan na­tuur­lijk ook.

U bent van harte welkom!

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose