link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Teens Together in Asten

Zondag 3 november - 10.15 uur - Asten

gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019

Teens Together in AstenJong Bisdom Den Bosch timmert flink aan de weg met een ambitieus jaar­pro­gramma rond het thema ‘Harts­tocht’. Zondag 3 no­vem­ber zijn de tieners te gast in Asten! Tieners uit het hele bisdom hebben een ontmoe­tings­dag in onze pa­ro­chie.

We maken er dan een gewel­dige dag voor tieners van. Een en­thou­siaste werk­groep is de afgelopen weken druk bezig geweest een mooi pro­gram­ma samen te stellen:

Thema van de dag: Op avontuur in de natuur

Pro­gram­ma

tijd omschrij­ving
10.15 uur Welkom en kennis­ma­king
11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring, we sluiten aan bij de pa­ro­chie­vie­ring in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten. Vica­ris-generaal Theo Lamers en pastoor Pieter Scheepers gaan voor tij­dens de vie­ring, welke wordt opge­luis­terd door het koor Common Voice.
12.15 uur Lunch
13.00 uur Op avontuur in de Groote Peel
Onder be­ge­lei­ding van een gids gaan we op een actieve avonturen­tocht door de Groote Peel.
15.30 uur ‘Zorgdragen voor de Schep­ping.’ Diaken René Lamers neemt ons mee: Waar komt de Schep­ping vandaan en waarom moeten we ervoor zorgen?
16.00 uur Afslui­ting

Zoals je ziet wordt het een dag vol ont­moe­ting, vie­ring, avontuur en heel veel lol.

We hopen op 3 no­vem­ber vele tieners te ont­moe­ten en vragen jullie om de digitale flyer onder alle tieners in je omge­ving te ver­sprei­den. Denk aan de koren, mis­die­naars, tiener­groepen, kennissen.

Aanmel­den kan als groep, duo en alleen!

Teens Together in AstenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose