link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe brochure MariaoordOmmel

gepubliceerd: donderdag, 3 oktober 2019

Nieuwe brochure MariaoordOmmelOver de herinrich­ting van het processie­park in Ommel is een nieuwe brochure verschenen. Die is speciaal gemaakt voor de wer­ving van fondsen en sponsors. Maar die geeft ook voor u een handig en vrij compleet over­zicht van de wensen en plannen omtrent het processie­park in Ommel.

Wie de com­mis­sie volgt, weet dat ze al een lijvig master­plan klaar hebben. Daar hoort ook een aanbie­dingsbrochure bij. Een do­cu­ment waarin kort de aan­lei­ding, de nood­zaak, de doel­stel­ling, de wensen, de oplos­singen en de manier van aanpak bondig staan be­schre­ven en na­tuur­lijk ook met beel­den wor­den geïllustreerd. Daarvoor is deze brochure, die door Van Bree Reclame.nl is vervaardigd, bedoeld.

Met het werven zijn we al een tijdje bezig. We zetten niet alleen zelf acties op, zoals in de Meimaand en met de per­ma­nente collectekokers achter in de kerk. We praten ook met po­ten­tiële geldschieters en met partijen die hun expertise op specifieke terreinen be­lan­ge­loos willen inzetten. Dat is na­tuur­lijk geweldig, maar ook hoogst­nood­za­ke­lijk om uit­ein­delijk bij de grootste subsidieverstrekkers een kans van slagen te maken op de cruciale bijdragen, zonder welke de plannen onmoge­lijk te verwezen­lijken zijn.

Meer in­for­ma­tieParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose