link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe brochure MariaoordOmmel

gepubliceerd: donderdag, 3 oktober 2019

Nieuwe brochure MariaoordOmmelOver de herinrich­ting van het pro­ces­sie­park in Ommel is een nieuwe bro­chu­re ver­sche­nen. Die is speciaal gemaakt voor de wer­ving van fondsen en sponsors. Maar die geeft ook voor u een han­dig en vrij compleet over­zicht van de wensen en plannen omtrent het pro­ces­sie­park in Ommel.

Wie de com­mis­sie volgt, weet dat ze al een lijvig master­plan klaar hebben. Daar hoort ook een aanbie­dingsbro­chu­re bij. Een do­cu­ment waarin kort de aan­lei­ding, de nood­zaak, de doel­stel­ling, de wensen, de oplos­singen en de manier van aanpak bon­dig staan be­schre­ven en na­tuur­lijk ook met beel­den wor­den geïllustreerd. Daarvoor is deze bro­chu­re, die door Van Bree Reclame.nl is vervaar­digd, bedoeld.

Met het werven zijn we al een tijdje bezig. We zetten niet alleen zelf acties op, zoals in de Meimaand en met de per­ma­nente collectekokers achter in de kerk. We praten ook met po­ten­tiële geld­schie­ters en met partijen die hun expertise op spe­ci­fie­ke terreinen be­lan­ge­loos willen inzetten. Dat is na­tuur­lijk gewel­dig, maar ook hoogst­nood­za­ke­lijk om uit­ein­delijk bij de grootste subsidieverstrekkers een kans van slagen te maken op de cruciale bijdragen, zon­der welke de plannen onmoge­lijk te verwezen­lijken zijn.

Meer in­for­ma­tieParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose