link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogskinderen 2019

gepubliceerd: donderdag, 26 september 2019
Kinderen bidden voor oorlogskinderen

In ons land herdenken we dit jaar met vreugde het begin van onze be­vrij­ding. Helaas zijn er veel kinderen die nu lijden door de ellende van oorlog en de gevolgen daarvan. Het bisdom steunt daarom van harte de oproep van Kinderen bidden voor Kinderen om met kinderen te bidden voor oorlogs­kin­de­ren.

Bid met kinderen voor oorlogs­kin­de­ren:

  • in de Rozen­krans­maand okto­ber
  • een Tientje van de Rozen­krans
  • voor vrede in de wereld
  • zoals Maria in Fatima aan kinderen heeft gevraagd

Ma­te­ri­alen voor kinderen

Hoe bid je een Tientje? Download de kleurige uitleg voor kinderen. Ge­mak­ke­lijk en snel een Tientjesarmbandje of sleutel­koord rijgen? Dat kan met de werk­be­schrij­vingen en ma­te­ri­alen van Stich­ting Kinderen bidden voor Kinderen.

Ga naar www.kinderenbiddenvoor­kin­de­ren.nl voor:

  • filmpjes waarin oorlogs­kin­de­ren hun verhaal vertellen
  • meer in­for­ma­tie over deze lan­de­lijke gebeds­cam­pagne
  • ma­te­ri­alen voor kinderen en werk­be­schrij­vingen
  • aanmel­ding en be­stel­lingen

In­for­ma­tie

Bidt u ook met kinderen voor vrede?

Kinderen bidden voor Kinderen

Tien jaar Kinderen bidden voor Kinderen

Kinderen bidden voor Kinderen bestaat op 3 okto­ber 2019 precies tien jaar. Dat wordt die dag gevierd tijdens een fees­te­lij­ke mid­dag in ’s-Hertogen­bosch. Naast een fees­te­lijk samen­zijn, willen we graag de mensen die kinderen be­ge­lei­den in het geloof de gelegen­heid geven het concept met ons te bespreken, onze ma­te­ri­alen te bekijken en voor­beeldexemplaren mee te nemen naar hun pa­ro­chie. Iedereen is van harte welkom!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose