link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

40e Sint-Hubertusjacht Someren

gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2019

De eerste zater­dag van no­vem­ber -dit jaar dus zater­dag 2 no­vem­ber- vindt traditie­ge­trouw de jaar­lijkse Sint-Hubertusjacht plaats in Someren. Voor­af­gaand aan de jacht is er om 10.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring met als cele­brant pastoor Pieter Scheepers.

De Sint-Hubertusjacht is een imi­ta­tiejacht. Honden volgen een vooraf getrokken spoor, de slip. Ruiters en ama­zones te paard volgen de meute, door de mooiste natuur­ge­bie­den van de ge­meen­te Someren. Cultuur, avontuur, sport en traditie komen hier bij elkaar!

Pro­gram­ma

9.00 uur Start in­schrij­ving / Ons Café aan het Wilhelmina­plein
10.00 uur Heilige Jagersmis in de St. Lambertus­kerk
10.45 uur Tweede moge­lijk­heid in­schrij­ving
ont­vangst geno­dig­den op het ge­meen­tehuis door Burge­mees­ter mevrouw Blok
12.15 uur Ze­ge­ning van de hon­den, paar­den en jachtruiters door Pastoor Scheepers
12.30 uur Vertrek meute en jachtruiters, dwars door Someren Dorp, rich­ting vertrek­punt
13.15 uur Aanvang jacht
16.30 uur Kill in nabij­heid van de Somerense Vennen
17.00 uur Jagers­bor­rel met aan­slui­tend afterhunt met jachtmaal / De Somerense Vennen

In­for­ma­tie

De Stich­ting Slipjacht Someren heeft een Facebook pagina waarop het laatste nieuws kan wor­den gevolgd:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose