link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Workshop - De KISG komt naar U toe

Maandag 7 oktober - 19.30 uur - Deurne

gepubliceerd: vrijdag, 23 augustus 2019
Workshop - De KISG komt naar U toe

Op maan­dag 7 ok­to­ber 2019 zal de Ker­ke­lijke In­stel­ling Sint Gregorius een workshop or­ga­ni­se­ren voor alle koren in het dekenaat Asten/Helmond. Deze workshop wordt gehou­den in Deurne.

Het wordt een in­spi­ra­tie­bij­een­komst voor en door li­tur­gie en li­tur­gische muziek. Een in­spi­ra­tie­bij­een­komst met praktijk­voor­beel­den uit ons bisdom en moge­lijk­he­den van en met li­tur­gische muziek, bereik­baar voor diverse samen­stel­lingen van cantor tot 4-stemmig­heid.

Samen zingen en er wordt voor u gezongen met voor­beel­den vanuit de praktijk.

Deze in­spi­ra­tie­bij­een­komst is voor ie­der­een die met li­tur­gische muziek te maken heeft binnen en buiten ons bisdom (koren, dirigenten, organisten voor­gan­gers, kerk­besturen). De bij­een­komst is gratis toe­gan­ke­lijk. 

U kunt zich nu al hier­voor opgeven.

Pro­gram­ma

19.30 uur - ont­vangst en koffie
20.00 uur - start workshop met een korte inlei­ding ‘wie en wat is KISG’
20.15 uur - studie en zingen van de gezangen uit de stan­daardli­tur­gie
21.00 uur - pauze
21.15 uur - ver­volg workshop
22.00 uur - slui­ting

Aanmel­ding

Aanmel­ding voor de workshop kan tot 23 sep­tem­ber en u kunt zich nu al opgeven.
Uw opgave kan gestuurd wor­den naar KISG@bisdom­den­bosch.nl
Het is be­lang­rijk dat u uw naam en e-mail­a­dres vermeldt.

Wees er dus snel bij en geef u op.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose