link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bezoek uit de parochie

gepubliceerd: vrijdag, 5 juli 2019
Bezoek uit de parochie

In een ge­meen­schap van gelo­vi­gen hoort ie­der­een erbij. Ook mensen die vanwege hun hoge leef­tijd of om andere redenen moei­lijk het huis kunnen verlaten mis­schien nog maar zel­den in de kerk kunnen komen. We willen hen niet uit het oog verliezen.

Als pa­ro­chie willen we graag in contact blijven met elkaar. Het is niet goed als mensen zich te vaak heel een­zaam voelen en soms dagenlang ‘niemand zien’. Daarom is er binnen onze pa­ro­chie een kleine groep vrij­wil­li­gers die bij mensen op bezoek gaan. Gewoon, voor een praatje, of soms een wat diep­gaan­der gesprek.

Mis­schien zegt u: ik zou het best fijn vin­den, als er bij mij ook eens iemand kwam. Of mis­schien weet u iemand die bezoek vanuit de pa­ro­chie op prijs zou stellen.

Neemt u dan contact op:

plaats contact­persoon tele­foon­num­mer
Asten: Jacqueline van Lier 06-23845025
Someren: Jo Slee­gers 0493-479677

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose