link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans

gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2019
Actie Kerkbalans

Beste Parochianen, Wie de krant leest, de televisie volgt en de radio beluistert, zal waar­schijn­lijk zeggen dat het verwarrende tijden zijn. Inter­nationale onrust, bombardementen, een blijvende vluchtelingenstroom en politieke verschuivingen zijn dagelijkse kost.

Voeg daarbij de klimaat­ont­wik­ke­lingen en een onbestendige economie, dan is het plaatje nog duidelijker. De Kerk is al eeuwen een baken in deze woelige zee, er is zelfs een Marialied met dit thema: O, Sterre der zee.

Paus Franciscus spant zich in om de Kerk voor te bereiden op de komende eeuwen door een vernieuwde aandacht voor de armen en door alle gelovigen op te roepen hun geloof te verdiepen en de handen uit de mouwen te steken in daden van barm­har­tig­heid.

Toekomst

Ook als parochie kijken we naar de toekomst. Zo willen we antwoord geven aan de oproep van Paus Franciscus: Kerk zijn en blijven, midden in de wereld, een baken in een woelige zee, ook hier, in Asten-Someren. Om dat te kunnen, hebben we naast gemotiveerde en gelovige vrijwilligers ook middelen nodig om alles te bekostigen. De Actie Kerkbalans is een belangrijk moment in het jaar, omdat daarmee het grootste bedrag wordt ingezameld, nodig om onze begroting sluitend te krijgen.

Dank

Allereerst wil ik u bedanken voor uw jaarlijkse bijdrage aan onze Kerk. Mede dankzij uw steun konden we afgelopen jaar veel mooie activiteiten organiseren. Met uw jaarlijkse bijdrage kan het onderhoud van de gebouwen worden bekostigd; de salarissen van o.a. de pastores, de verzekeringspremies en verwarming voor de gebouwen betaald; de catechese verzorgd; kunnen we aandacht geven aan zieken en ouderen, hen die eenzaam zijn, etc., etc.

Ook voor het komend jaar willen we van betekenis zijn. Als we met elkaar voldoende opbrengen, kunnen we dit jaar de kerk openhouden voor jong en oud en voor gezinnen uit de buurt. Dat zou toch prachtig zijn! Helpt u mee om opnieuw van betekenis te zijn?

Eigen betekenis

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar die belangrijke momenten moeten wel onderhouden worden. Het pastoraal team, het kerk­bestuur, de verschillende locatieraden en de vele vrijwilligers doen er alles aan om er voor ieder een herkenbare en leefbare geloofs­gemeen­schap van te maken waar je jezelf thuis voelt.

Gemeen­schap

We willen samen bouwen aan een gemeen­schap waarbinnen iedereen welkom is en waarin ieder zich thuis kan voelen. Een gemeen­schap waarbinnen we oog en oor en aandacht hebben voor elkaar en waarin ieder op zijn of haar eigen manier een steentje mag bijdragen om er samen iets moois en iets fijns van te maken. Een gemeen­schap die hartverwarmend is en waar je graag bij wil horen. Een gemeen­schap waarbinnen we voor elkaar het leven proberen mogelijk te maken en waarin we elkaar echt zien staan.

Het is bemoedigend in onze parochie te mogen ervaren dat al geweldig veel mensen bereid zijn om zich voor de gemeen­schap op één of andere manier in te zetten. Mensen die steeds weer opnieuw de beslotenheid van huis en haard verlaten om de handen uit de mouwen te steken en om mee aan te pakken. Mensen die het hart hebben om zich in te zetten voor het welzijn en het welbevinden van al onze medeparochianen - niemand uitgezonderd.

Ik denk aan al degenen die zich via de koren en de verschillende werk­groepen inzetten voor een zo goed mogelijke verzorging van de vieringen in onze kerk. Tijd noch moeite worden er gespaard om ervoor te zorgen dat alles in de kerk zo mooi en sfeervol mogelijk verloopt zodat het je hart goed doet en je er steeds weer graag terugkomt.

Ik denk aan de mensen die zorgen voor het financiële en materiële beheer van de kerk, de pastorie en aan hen die ervoor zorgen dat alles steeds weer op rolletjes loopt omdat men de taak die men op zich heeft genomen zo trouw en nauwgezet ten uitvoer brengt; iedere week weer opnieuw.

Ik denk aan de mensen die met onze jeugd optrekken; ook in de voor­bereiding op Eerste Communie en Vormsel. Ik denk aan de leden van de bezoekers­groep die proberen om medeparochianen ook in ziekte, eenzaamheid en verdriet nabij te zijn. Ik denk aan die mensen die hun best doen om de voor­bereiding op de verschillende sacramenten zo goed mogelijk te verzorgen of die op een andere manier werk maken van catechese.

Dank aan al die mensen die hart hebben voor de zaak van onze parochie en die het Schriftwoord van vandaag letterlijk in vervulling brengen. Laten we er samen mee doorgaan: hart hebben voor alle mensen; het is de moeite waard.

Gemeen­schap draagt de parochie

Dit alles gaat niet vanzelf en brengt kosten met zich mee. Daarvoor vragen wij uw bijdrage. We zien helaas dat het steeds moeilijker wordt om alle kosten gedekt te krijgen, ondanks de vele pogingen van ons parochie­bestuur om zuinig met de middelen om te gaan. Ook de hulp van het bisdom en de hulp van de beheer-commissies waren de afgelopen periode onontbeerlijk. Op een gegeven moment zijn we genoodzaakt onze broek zelf op te houden! Een bekende uitdrukking bij de kaaswinkel of slager is: Mag het iets meer zijn? Dit zouden wij graag zien bij deze oproep. Dus geef om je kerk. En geef voor je kerk. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage.

Hartelijk bedankt!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose