link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opbrengst Meimaandactie Ommel

MariaoordOmmel - Park van Vrede

gepubliceerd: maandag, 24 juni 2019
Opbrengst Meimaandactie Ommel

De Meimaandactie 2019 voor de res­tau­ra­tie van het Pro­ces­sie­park Mariaoord in Ommel en het herinrich­tings­plan tot een Park van Vrede is weer een groot succes gewor­den. Maar liefst € 3.528,11 hebben de vele pelgrims gedo­neerd om onze plannen ver­der uit te werken en te laten slagen.

Dit jaar had­den wij als slogan gekozen: “Een euro voor Maria, een euro voor het Park van Vrede”. Vele bezoekers van de kerk van Ommel hebben in de Meimaand een euro, - maar ook méér, - gedo­neerd voor het project. Daar zijn wij als project­groep hen dan ook ont­zet­tend dank­baar voor!

Subsidies

Op dit moment is de stich­ting voor het herstel van het Pro­ces­sie­park bezig om zoveel moge­lijk subsidies binnen te halen. Maar om dat goed te kunnen doen, zijn er vaak wel ver­schil­lende voor­waar­den aan verbon­den. Een van deze voor­waar­den is dat wij zelf ook actief gel­den moeten verwerven, want eigen fi­nan­ciële inbreng wordt vereist. Over het alge­meen is het zo dat: hoe meer fi­nan­ciën wij­zelf bij elkaar krijgen, hoe meer subsidies wij kunnen ont­van­gen van instanties. En hiermee zijn wij dus volop bezig!

Achterop de tafel in de kerk van Ommel ligt een kaart met een over­zicht van de voor­ge­no­men plannen. Voor meer in­for­ma­tie kunt u ook terecht op deze web­si­te of op het eigen in­ter­net­a­dres van het pro­ces­sie­park:

Dank aan vrij­wil­li­gers

Bloemetje als teken van dank!HÉÉL VÉÉL DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS VOOR EEN PRACHTIGE MEIMAAND IN OMMEL!

Graag wil ik mijn harte­lijke en oprechte dank uit­spre­ken aan alle vrij­wil­li­gers die zich in de afgelopen Meimaand in Ommel weer hebben ingezet voor de bede­vaart! Vele vrij­wil­li­gers - óók van buiten Ommel - hebben ervoor gezorgd dat alles mooi, waar­dig en goed is verlopen. Dankzij het vele werk dat door vrij­wil­li­gers is verricht, is de Maria­maand in Ommel een geslaagde maand gewor­den, waardoor vele pelgrims zich ‘welkom’ voel­den in Ommel.

Dank voor al dit goede en mooie werk!

Kape­laan Harold van Overbeek, Ommel


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose