link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verandering Mistijden Mariamaand 2020 Ommel

gepubliceerd: woensdag, 19 juni 2019
Verandering Mistijden Mariamaand 2020 Ommel

Vanaf 2020 zullen in de mei­maand de tij­den van de heilige Missen in Ommel gaan ver­an­de­ren. In overleg met de loca­tieraad -en mede door een kleine inventa­ris van de vrij­wil­li­gers in de mei­maand- hebben wij daartoe besloten.

Nieuwe rooster

dag tijd vie­ring
zater­dag 18.00 uur
19.30 uur
Eucha­ris­tie­vie­ring
Eucha­ris­tie­vie­ring
zon­dag 7.30 uur
9.30 uur
11.30 uur
15.00 uur
Eucha­ris­tie­vie­ring
Eucha­ris­tie­vie­ring
Eucha­ris­tie­vie­ring
Plech­tig Lof
maan­dag t/m vrij­dag 8.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Ver­an­de­ringen

  • De zater­dag­och­tendmis van 8.00 uur komt te vervallen
  • Op zon­dag zijn er drie in plaats van vier heilige Missen
  • Tussen elke heilige Mis zit nu twee uur

Redenen

Er zijn daarvoor drie be­lang­rijke redenen aan te geven:

  • Doordat begin dit jaar de paters S.C.J. uit Asten ver­trok­ken zijn, kan er steeds min­der een beroep gedaan wor­den op pries­ters die komen assis­te­ren in de mei­maand. Om te voor­ko­men dat de belas­ting voor de hui­dige pries­ters te groot wordt, willen wij tij­dig daarvoor de nodige zorg dragen.
  • Ook is er een grote groep vrij­wil­li­gers die zich met hart en ziel inzet voor de mei­maand in Ommel. Op zater­dag­avond en zon­dag­mor­gen wordt door hen vele uren gemaakt ‘Pro Deo’. Daar zijn wij hen zeer dank­baar en erkente­lijk voor, maar ook voelen wij daarbij onze verant­woor­de­lijk­heid! Juist vanwege het feit dat in de mei­maand er veel van onze vrij­wil­li­gers wordt gevraagd, willen wij over­be­las­ting voor­ko­men. Dit kunnen wij mede bereiken door ver­an­de­ringen aan te brengen in de mistij­den.
  • Tot dit jaar waren er in de mei­maand op zon­dag vier heilige Missen: om 6.30 uur, 8.00 uur, 9.30 uur en 11.00 uur. Alles is op elkaar afgestemd, maar een probleem waar vaak tegenaan wordt gelopen, is het feit dat de heilige Missen te dicht op elkaar volgen. Juist wanneer er koren komen zingen, duurt nu eenmaal de heilige Mis wat lan­ger. Echter de pelgrims en het koor voor de volgende heilige Mis staan reeds buiten te wachten. Dit leidt dan vaak tot opstop­pingen met het parkeren van de auto’s en de mensen die uit en in de kerk willen.

Dank voor uw begrip!

Namens de Loca­tieraad Ommel, kape­laan Harold van Overbeek


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose