link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische viering nieuwe stijl

Zondag 16 juni - 10.00 uur - Antoniuskerk Heusden

gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2019

De Fran­cis­cus­paro­chie en de Pro­tes­tante kerk Asten Someren hebben de han­den ineen­ge­sla­gen om samen voor de tweede keer een oecu­me­nische vie­ring ‘nieuwe stijl’ te or­ga­ni­se­ren.

Deze vie­ring vindt plaats op zon­dag 16 juni om 10.00 uur in de Antonius­kerk in Heus­den. Het muzikale gedeelte wordt ver­zorgd door het koor Incantare met combo, onder­deel van Muziek­ver­eni­ging Jong Neder­land Asten.

Een “oecu­me­nische vie­ring nieuwe stijl” betekent dat de opzet nogal afwijkt van de tra­di­tio­nele vie­rin­gen. Incantare zal samen met het combo enkele lie­de­ren ten gehore brengen die vooraf wor­den gegaan door een kort verhaal, een korte gedachte of een korte over­den­king.

Deze inlei­ding op de nummers wordt onder­steund met passende beel­den die zicht­baar gemaakt wor­den op twee grote schermen in de Antonius­kerk. De Antonius­kerk is onlangs in het nieuws geweest omdat deze kerk omge­vormd wordt tot een Bele­vings­kerk.

Het thema van deze vie­ring is “Op weg naar een betere wereld” In de vie­ring is plaats voor muziek, licht, medi­ta­tie en samenzang.

U bent van harte welkom!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose