link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste H. Communie Asten 2020 Nieuwe stijl

Zondag 17 mei - 11.00 uur - Asten

gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2019
Eerste H. Communie Asten 2020 Nieuwe stijl

De voor­be­rei­ding op de Eerste Communie in Asten gaat er in 2020 totaal anders uitzien! Zet de data alvast in de gezins­agenda!

Op maan­dag 7 ok­to­ber 2019 om 19.30 uur is de ouder­avond in De Klepel te Asten. Alle com­mu­ni­can­ten dienen gedoopt te zijn voordat ze aan de voor­be­rei­ding meedoen. Voor kinde­ren die nog niet gedoopt zijn; zal er op zon­dag 2 februari om 12.30 uur een ge­za­men­lijke doop­vie­ring zijn.

Eén dag

De voor­be­rei­ding op de Eerste Heilige Communie zal op één dag plaats­vin­den! Op zater­dag 14 maart 2020 van 09.30 uur tot aan de pre­sen­ta­tie­vie­ring om 18.30 uur in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk. De kin­de­ren dienen de hele dag aanwe­zig te zijn. Mocht dit een probleem zijn; dan kan men zich aan­slui­ten bij een van de andere locaties of het jaar erop deelnemen.

Op zon­dag 17 mei 2020 om 11.00 uur is de vie­ring van de Eerste Heilige Communie in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk.

Voor de agenda

dag datum tijd ac­ti­vi­teit locatie
maan­dag 7 ok­to­ber 2019 19.30 uur Ouder­avond De Klepel Asten
zon­dag 2 februari 2020 12.30 uur Ge­za­men­lijke doop­vie­ring Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten
zater­dag 14 maart 2020 9.30 uur Gehele dag voor­be­rei­ding
zater­dag 14 maart 2020 18.30 uur Pre­sen­ta­tie­vie­ring Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten
zon­dag 17 mei 2020 11.00 uur Communie­vie­ring Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose