link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hemelvaartsdag

Welkom bij een van de vieringen!

gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2019
Hemelvaartsdag

Voor chris­te­nen is Hemel­vaarts­dag meer dan alleen maar een welkome vakantie­dag mid­den in de week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zon­dag valt, betekent dit dat Hemel­vaarts­dag altijd op een don­der­dag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is.

Het is de veer­tigste dag na Pasen, de dag waarop Jezus Christus, Zoon van God, verrezen is uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Ver­vol­gens verschijnt Hij vaak aan zijn leer­lin­gen. Zijn leer­lin­gen herkennen Hem aan het ‘breken van het brood’ (de Eucha­ris­tie) en door wat Hij de leer­lin­gen ver­telt.

Daar­van staan diverse voor­beel­den in het Evan­ge­lie, het boek waarin de Blijde Bood­schap van Christus staat opge­schre­ven:

  • Het Emmaus-verhaal is zo’n beetje een van de meest bekende van deze verhalen. (Luc. 24:13-35)
  • De ongelo­vi­ge Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de won­den van Jezus kan aanraken, wil hij geloven. (Joh. 20:19-31)

En dan komt het moment dat Jezus de­fi­ni­tief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Hij verschijnt niet lan­ger aan zijn leer­lin­gen. ‘Terwijl de leer­lin­gen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht ont­trok­ken door een wolk’, zo staat in het Evan­ge­lie.

De hemel is het uit­ein­delijke doel ook van ons leven. Niet in deze ‘aardse tijd’, maar na onze dood. Jezus, door de dood heen­ge­gaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uit­ge­no­digd om daar te komen.

Nu Hij naar de hemel is gegaan heeft Hij voor dit aardse leven de leer­lin­gen des­tijds, en daar­mee ook ons, een Trooster en Helper gegeven. De Heilige Geest, uit­ge­gaan van de Vader en de Zoon, wordt met Pink­ste­ren, de vijfs­tigste dag na Pasen, gegeven aan hen die in God geloven en Jezus willen volgen.

Vie­rin­gen

tijd locatie vie­ring voor­gan­ger bij­zon­der­he­den
6.30 Ommel Eucha­ris­tie Samenzang
8.00 Ommel Eucha­ris­tie Zang door Jacqueline van der Kaa-Swolfs
9.30 Ommel Eucha­ris­tie Maria­koor uit Asten
9.30 Asten kapel Missiezusters Eucha­ris­tie Willem vd Vrande
10.00 Lierop Eucha­ris­tie Pater Zwirs A Capella
11.00 Ommel Eucha­ris­tie
Bede­vaart Mierlo-Hout
11.00 Someren-Eind Eucha­ris­tie Pastoor Scheepers 1e H. Communie
15.00 Ommel Marialof
Zang door MarieChris­tien

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose