link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een spirituele ontmoeting in Heusden

Gregoriaans, poŽzie, orgel, harp, zangkunst en natuuropnames

gepubliceerd: donderdag, 25 april 2019
foto: Studiegroep Leudal
Een spirituele ontmoeting in Heusden

Voor gelo­vi­gen, kerkverlaters en agnosten wordt zon­dag 5 mei vanaf 10.30 uur in de H. Antonius­kerk te Heus­den een bij­zon­dere vie­ring gehou­den. Het is een combinatie van Gre­go­ri­aans, poëzie, orgel, harp, zang­kunst en natuur­opnames.

Met mede­wer­king van

Wim Boere­kamp uit Deurne, Cantor vernieuwd Gre­go­ri­aans.
Hij zingt vier semio­lo­gische gezangen uit het repertoire van de Paas­tijd uit de 10e en 11e eeuw. Gre­go­ri­aans heeft bijbelse teksten, waar­van 95% Psalmen zijn met een bood­schap van spi­ri­tu­eel leven. Deze wer­den reeds vanaf 3000 jaar gele­den gezongen als poëzie in de tempel van Jeru­za­lem met harp, citer, cymbalen en bazuinen bij plech­tige gelegen­he­den van vreugde, droefenis, rouw en boete.

Rennie van Windt uit Deurne, Neerlandica.
Zij declameert onder andere Psalm 23 - “Jij mijn her­der? Niets zou mij ont­bre­ken?” van Huub Oosterhuis. Dit is een moderne vertaling annex herver­telling van de oude Psalm­tek­sten.

Sandra Donkers-Maas uit Asten-Heus­den, organiste.
Zij speelt op dit concert zes Paas­lie­de­ren.

Mia van Zoggel uit Heythuysen, fotografe.
Zij toont tij­dens het concert prach­tige foto’s van de ontluikende natuur in en rondom het Leudal.

Cilke Boeren­kamps uit Deurne, een jonge harpiste.
Zij ver­zorgt enkele instru­mentale intermezzo’s.

Maria Wieg­gers uit Tilburg, specialist in Mid­del­eeuwse zang­tech­niek.
Zij zingt twee lie­de­ren van Hildegard von Bingen, een mystica uit de 12e eeuw. Hildegard was een mystica, en de katho­lie­ke Kerk heeft haar een paar jaar gele­den nog tot kerklerares verheven !

Details

datum: Zondag 5 mei 2019
tijd: 10.30 uur
locatie: Antonius­kerk Heus­den
organi­sa­tie: Gre­go­ri­aans Ensemble regio Asten
thema: ‘Nieuw leven en ver­won­dering’
entree: vrij - collecte na afloop

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose