link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zingen is twee keer bidden

gepubliceerd: woensdag, 24 april 2019
foto: SIRIS
Zingen is twee keer bidden

“Zingen is twee keer bid­den!” De heilige Au­gus­ti­nus schijnt het ooit gezegd te hebben. Hij heeft ermee bedoeld dat zingen een bij­zon­der krach­tig middel is, waar­mee de mens in allerlei omstan­dig­he­den van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdruk­king mag
brengen.

Zoals u weet heeft de kerk van Ommel, met haar rijke bede­vaarthistorie, een bij­zon­dere plek in onze Francis­paro­chie. Vele vie­rin­gen wor­den er ver­zorgd die vaak ook met gezangen wor­den opge­luis­terd. Al vele jaren ver­zorgt mede het Gemengd Koor Sint Cecilia de zon­dags­vie­ringen, uit­vaar­ten en andere bij­zon­dere plech­tig­he­den.

Omdat het koor zó be­lang­rijk is voor Ommel zou­den wij, leden van het koor en kape­laan Van Overbeek, het fijn vin­den als ons koor ver­sterkt wordt met zan­gers en zan­geressen. Graag willen wij de traditie van ons koor leven­dig hou­den en elke extra stem is daarbij van harte welkom, ook als u buiten Ommel woont!

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:

  • Dhr. Jan Meijer
    0493 - 84 32 51

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose