link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wervelende uitvoering The Passion Heusden

gepubliceerd: dinsdag, 23 april 2019

Voor het vijfde jaar werd in de H. Antonius van Padua­kerk van Heus­den het lij­dens­ver­haal van Jezus vertolkt. Het publiek genoot op drie avon­den van deze magistrale opvoe­ring.

Het lij­dens­ver­haal van Jezus van Nazareth werd dit keer bekeken door de bril van een van de betrok­ke­nen bij dit verhaal. Dit jaar maakte Simon van Cyrene (de man die het kruis van Jezus overnam) de aanwe­zigen deel­ge­noot van zijn bewon­dering voor Jezus en wat het allemaal met hem heeft gedaan.

Dit alles in een muzikale omlijs­ting door het koor Incantare en orkest Naś Orkestar onder lei­ding van Rusmin Madesko. Zij brachten samen met ver­schil­lende solisten nummers ten gehore van o.a. REM, U2, Enya, Ruth Jacott, Heart en Bruce Springsteen.

Simon van Cyrene was de man die naasten­liefde toonde toen hij (welis­waar ge­dwon­gen) het kruis overnam van Jezus na zijn val. Maar wat dat moment voor hem betekende werd door Jack Swaanen perfect ver­woord. In woord, spel en muziek werd het lij­dens­ver­haal van Jezus uitge­beeld.

Jack was de bedenker van de teksten en wist op zijn ken­mer­kende manier over te brengen wat het deed met deze Simon.

Daarbij wer­den de juiste muziek­num­mers uit­ge­zocht door Rusmin Madesko. Deze muzikale duizendpoot weet in muziek de bood­schap kracht bij te zetten. Met zijn koor Incantare (onder­deel van Muziek­ver­eni­ging Jong Neder­land Asten), zijn eigen orkest ‘Naś orkestar’ en de bac­king vocals heeft hij de totale muzikale omlijs­ting van deze Passion naar een hoger plan weten te brengen. Op in­spi­re­rende wijze wist hij het publiek mee te nemen. Vooral in het laatste nummer The Rising kwam dit goed naar voren: er werd bewogen en geklapt.

Maar ook wist hij op bezielende wijze de hoofd­personen Jezus (Tim van Dongen) en Maria Magdalena (Manon Verbruggen), die bei­den op weerga­loze wijze voor de eerste maal mee­werkten aan de Passion, hun rol te laten spelen en zingen alsof ze al vaker met dit bijltje had­den gehakt. Als erva­ringsdes­kun­dige (hij speelde de rol van Jezus in eer­dere versies) kon hij hen be­ge­lei­den naar de pres­ta­tie die zij moesten leveren.

En Jezus en Maria Magdalena stel­den hem en het publiek niet teleur. Alle drie de uit­ver­kochte avon­den wisten zij, samen met de andere solisten en figuranten, het publiek te boeien met hun spel en zang. Het was soms muisstil in de Bele­vings­kerk in Heus­den.

Deze kerk leent zich uits­te­kend voor dit soort vie­rin­gen. Het door regisseur Jolande van den Boomen tot in detail uit­ge­werkte spel-, licht en geluids­plan maakte het voor de toe­schou­wer een ware belevenis. Voor Jolande van den Boomen en de sa­men­stel­lers Jack Swaanen en Rusmin Madesko zal het een zware dobber wor­den om deze editie te evenaren. Onder­steund met mooie beel­den, effecten en goed getimede inzet van de spelers en muziek, zorg­den zij ervoor dat de vele uren inzet wer­den beloond met mis­schien wel de beste uit­voe­ring in het vijf­ja­rig bestaan van Passion Heus­den.

Jack Swaanen sloot deze Passion af met de bood­schap dat Simon van Cyrene lang gele­den naasten­liefde toonde; iets wat te­gen­woor­dig in een tijd van indi­vi­dua­li­se­ring niet meer zo van­zelf­spre­kend is. Toon eens respect, kijk eens om je heen, #doeslief.

(tekst, foto’s en video: SIRIS)

Video


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose