link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vrijwilligers gevraagd voor de meimaand

Bedevaartmaand in Ommel

gepubliceerd: woensdag, 3 april 2019
foto: SIRIS
Maria van Ommel trekt jaarlijks vele pelgrims
Maria van Ommel trekt jaarlijks vele pelgrims

De mei­maand is een bij­zon­dere maand voor Ommel en voor de gehele Fran­cis­cus­paro­chie! Het is een drukke maand waarin velen weer de weg vin­den naar Maria in Ommel. Omdat het een hele organi­sa­tie is voor een klein dorp willen wij óók uw mede­wer­king vragen.

De werk­zaam­he­den die verricht wor­den, zijn o.a. het bij­hou­den van de kaarsenbakken, het ver­keer regelen, het schoonmaken van de bankjes in de buiten­kerk wanneer de heilige mis buiten wordt opgedragen, collec­te­ren en de verkoop van devotionalia.

Omdat wij veel vrij­wil­li­gers nodig hebben voor het goed laten verlopen van de mei­maand doen wij een beroep op alle mensen die Maria in Ommel een warm hart toedragen. Iedere hulp vanuit de Fran­cis­cus­paro­chie is welkom!

Helpt u een handje mee?

Wilt u meehelpen, neem dan z.s.m. contact op met:

Vele han­den maken licht werk!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose