link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaartseizoen Ommel

gepubliceerd: woensdag, 3 april 2019

Maria, Onze Lieve Vrouw van OmmelIn de mei­maand is het een komen en gaan van pelgrims voor Maria van Ommel. De hele maand zijn er Eucha­ris­tie­vie­ringen en gebeds­momenten met diverse bede­vaart­groepen. Op zater­dag zijn er drie Eucha­ris­tie­vie­ringen en op zon­dag maar liefst vier en kun je al om 6.30 uur terecht!

Over­zicht

We hebben op deze web­si­te een speciaal over­zicht van vie­rin­gen, bede­vaart­groepen en muzikale onder­steu­ning in de Meimaand bij Maria van Ommel. Mocht een bede­vaart­groep ont­bre­ken, neem dan contact op met de pastorie.

Klik hier voor het grote over­zicht
van vie­rin­gen in de Meimaand

Reguliere Heilige Missen

zater­dag: 8.00, 18.00 en 19.30 uur
zon­dag: 6.30, 8.00, 9.30 en 11.00 uur
maan­dag t/m vrij­dag: 8.00 uur

Gebeds­mo­menten

zater­dag: 17.30 uur Rozenhoedje
zon­dag: 15.00 uur Plech­tig Lof
dins­dag: 19.00 tot 20.00 uur
Aanbid­ding van het Heilig Sacra­ment en bid­den van het Rozenhoedje

Details en in­for­ma­tie

adres pastorie: Marialaan 20, 5724 AB Ommel
adres kerk: Marialaan 16, 5724 AB Ommel
tele­foon: 0493 - 69 14 15
info: ommel@rkfran­cis­cus.nl
web­si­te: www.maria­vanommel.nl


 

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose