link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestelijk viering met Afrika-Engakoor

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019
foto: SIRIS
Feestelijk viering met Afrika-Engakoor

De werk­groep Missie, Ont­wik­ke­ling en Vrede (MOV) van de Fran­cis­cus­paro­chie hield op zon­dag 31 maart, in het kader van de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie, een vie­ring in de Bele­vings­kerk in Heus­den. Het thema van de vie­ring was ‘De wereld waarin wij leven’.

Afrika-Enga­koor

Het Afrika-Enga­koor uit Nistelrode zorgde voor de muzikale omlijs­ting. Ken­mer­kend voor dit koor zijn de vrolijke reli­gi­euze volks­lie­de­ren, die zij leer­den van mis­sio­na­rissen en ont­wik­ke­lings­wer­kers die werk­zaam waren in allerlei Afrikaanse lan­den. Het koor kent zo’n zes­tig leden die allen gekleed zijn in kleur­rijke Afrikaanse gewa­den.

Tijdens de vie­ring wer­den foto’s getoond van projecten die de MOV-groep in de afgelopen jaren fi­nan­cieel heeft onder­steund.

(tekst: Erik Bukkems / SIRIS | foto­se­rie: SIRIS)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose