link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mooi resultaat van Vastenmaaltijd!

1.206,- voor het goede doel

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019

Op woens­dag­avond 27 maart werd in café/zaal De Pelgrim in Ommel de jaar­lijkse Vasten­maal­tijd gehou­den. Ruim 70 mensen uit de pa­ro­chie had­den zich voor deze bij­zon­dere avond aangemeld, zodat de zaal dan ook geheel gevuld was.

De leden van de werk­groep M.O.V. had­den zorg gedragen voor een lekker driegangenmenu bestaande uit Linzensoep, rijst met kip, erwtjes met wor­teltjes, salade en een dessert toe. De deel­ne­mers lieten het zich goed smaken en tij­dens de maal­tijd werd door kape­laan van Overbeek inge­gaan op de projecten die dit jaar door de Vastenaktie onder­steund wor­den in Zambia, Brazilië, Kenia en Roemenië.

Mooi re­sul­taat

In totaal werd op deze avond maar liefst € 1.206,- op­ge­haald voor het goede doel dat in zijn geheel ten goede komt aan de genoemde projecten. Als de M.O.V.-groep van de Fran­cis­cus­paro­chie mogen wij terugkijken op een geslaagde en gezellige avond en willen alle deel­ne­mers dank zeggen voor hun aanwe­zig­heid en fi­nan­ciële onder­steu­ning. Ook een bij­zon­der woord van dank aan de familie Hulshof die café/zaal De Pelgrim ter beschik­king heeft gesteld om deze mooie avond te kunnen or­ga­ni­se­ren.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose