link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw wijwatervat voor de kerk van Ommel

gepubliceerd: woensdag, 20 maart 2019

Op carnavals­zon­dag werd Ommel in de heilige Mis van 9.30 uur verrast door het bezoek van enkele kerk­be­stuurs­le­den van de pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder uit Elshout. In deze pa­ro­chie in de Lang­straat was kape­laan Harold van Overbeek werk­zaam van 2002 tot en 2011.

In de kerk van Ommel stond reeds enkele jaren een wij­wa­tervat. Echter door een ongelukje van de kape­laan is dit wij­wa­tervat vorig jaar gesneu­veld. Bij het bezoek van een kerk­bestuurslid uit Elshout, begin dit jaar aan Ommel, kwam ter sprake dat men hier op zoek was naar een nieuw wij­wa­tervat. Nu bleek dat er nog een koperen wij­wa­tervat stond in de Catharina­kerk van de ves­tig­stad Heus­den aan de Maas, een kerk die reeds ont­trok­ken is aan de ere­dienst.

Niet meer denkend aan het gesprek van begin dit jaar was het voor de kape­laan dan ook een grote verras­sing toen op carnavals­zon­dag een grote doos met een blauwe strik voor het altaar stond, niet wetende wat hij moest ver­wach­ten.

Als kerk­ge­meen­schap van Ommel zijn wij de pa­ro­chie van de Wonder­ba­re Moeder dank­baar voor dit mooie cadeau! Wij zullen er goed gebruik van maken! In de ko­men­de maan­den zullen wij het wij­wa­tervat een de­fi­ni­tieve plek geven in de kerk van Ommel.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose