link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roemeense bisschop bezoekt MOV-groep

Mgr. Ladislau Bocskei van Bisdom Oradea

gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2019

De bis­schop van de West-Roemeense stad Oradea, Mgr. Ladislau Bocskei, heeft woens­dag­avond 13 maart een bezoek gebracht aan de leden van de M(issie) O(nt­wik­ke­ling) en V(redes)-groep van de Fran­cis­cus­paro­chie en enkele ver­te­gen­woor­digers van de stich­ting ‘Een Aarde’.

De bis­schop was samen met de directeur van de stich­ting ‘Caritas Catolica Oradea’, Jozséf Rajna, op bezoek in Neder­land om caritas­stich­tingen te bezoeken en te bedanken voor de vele hulp die zij mogen ont­van­gen voor hun projecten in Roemenië. De bis­schop en de directeur waren tij­dens hun verblijf in Neder­land te gast bij kape­laan Harold van Overbeek op de pastorie in Ommel.

In de afgelopen jaren heeft de stich­ting ‘Caritas Catolica Oradea’ hulp mogen ont­van­gen vanuit de Fran­cis­cus­paro­chie door middel van de jaar­lijkse Vastenaktie. In 2015 hebben wij een fi­nan­ciële bijdrage mogen leveren om rol­stoel­vrien­de­lijke douches te rea­li­se­ren in het bejaar­denhuis Sint Antonius te Margitha. 2016 was het jaar waarin wij zorg hebben gedragen voor de renovatie van bad­ka­mers in het bejaar­denhuis ‘Sint Martin’ in Oradea, het­zelfde bejaar­denhuis waarin wij in 2017 een pergola voor de binnentuin hebben bekos­tigd en in 2018 hebben gezorgd voor de fi­nan­cie­ring van een nieuwe meter­kast met veilige, elektrische bekabeling.

Dit jaar willen wij wederom met de Vastenaktie twee projecten van ‘Caritas Catolica Oradea’ fi­nan­cieel onder­steunen: een nieuwe elektrische kookplaat voor de gaarkeuken in Oradea, zodat er (weer) 160 maaltij­den kunnen wor­den bereid. Het andere project bestaat uit de aanschaf van hulp­mid­de­len, - zoals muurbeugels en antislipmatten, - om het bejaar­denhuis Sint Antonius in Marghita veilig(er) te maken.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over ‘Caritas Catolica Oradea’ is te vin­den op de Engels­ta­lige web­si­te:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose