link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Behoefte aan een gesprekje...

gepubliceerd: vrijdag, 1 maart 2019
  • Je partner verliezen door de dood
  • Ziekte of een­zaam­heid
  • Behoefte aan een gesprekje...

In onze pa­ro­chie zetten ver­schil­lende vrij­wil­li­gers zich met toe­wij­ding in voor pa­ro­chi­anen die hier behoefte aan hebben namens de pastoor en de pa­ro­chie­ge­meen­schap.

We weten allemaal dat de pastoor vroe­ger regel­ma­tig op huis­be­zoek ging; maar dit is in onze hui­dige tijd niet meer moge­lijk. De Fran­cis­cus­paro­chie die alle kernen binnen de ge­meen­te Asten en de ge­meen­te Someren omvat, is zo groot gewor­den, dat de pastoor dit alleen niet meer kan. Om toch de band met u te behou­den, is er een bezoek­groep opgericht.

Als u graag een bezoekje wenst van iemand uit onze bezoek­groep, of als u mensen kent die graag het contact met de pa­ro­chie willen behou­den, neemt dan gerust contact op met:

plaats naam tele­foon
Asten: Jacqueline van Lier 06-23845025
Someren: Jo Slee­gers 0493-479677

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose