link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op reis naar het H.Hart van Jezus

Maandag 10 t/m zaterdag 15 juni 2019

gepubliceerd: donderdag, 14 februari 2019

Emmanuel 50+-bedevaart naar Paray-le-MonialWil je wel eens op reis naar het H.Hart van Jezus? Ga dan eens mee met de 50+-bede­vaart van de Emmanuel­ge­meen­schap!

Paray-le-Monial

Pary-le-Monial is een klein stadje een eindje ten zuidwesten van Dijon in Frank­rijk. In de 17e eeuw is Jezus daar ver­sche­nen aan de heilige zuster Margaretha-Maria Alacoque. Daarbij toonde Hij zijn liefde, samen­ge­vat in zijn doorboorde Heilige Hart. Dit is prach­tig weerge­ge­ven in de kapel van het klooster waar deze zuster verbleef. Margaretha-Maria ont­ving daarbij de woor­den: “Zie hier het Hart dat de mensen zozeer heeft liefgehad”.

H.Hart-bede­vaart­plaats

Paray-le-Monial is één van de zeldzame bede­vaart­plaatsen die aan het Heilig Hart gewijd zijn. Het is een be­lang­rijke plaats voor onze paters en broe­ders van de SCJ – dat betekent immers “pries­ters van het Heilig Hart”. Ook op het nieuwe hoogaltaar van de kerk van Asten staat een Heilig Hart­beeld. In het prach­tig bijge­hou­den stadje vindt u een grote Romaanse basiliek en meer­dere mooie kapellen, maar ook gezellige, typisch Franse straatjes en pleintjes en vele hotels. Een rond­lei­ding door het klooster behoort tot de moge­lijk­he­den.

Emmanuel

De RK Emmanuel­ge­meen­schap or­ga­ni­seert dit jaar een bus­reis voor 50+-ers naar Paray-le- Monial van 10 tot 15 juni. Het is een geheel ver­zorgde midweek waarin ruimte is voor vie­rin­gen en on­der­richt, voor bezoek aan het stadje en onderling contact. Het gehele pro­gram­ma is Neder­lands­ta­lig.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding via de web­si­te of per e-mail:

Geen tijd in juni, maar in de zomer­va­kan­tie in de buurt? Neem gerust een kijkje. Er zijn de hele zomer con­fe­ren­ties voor alle moge­lijke doel­groepen, ook voor jon­ge­ren en ge­zin­nen. Kijk op de web­si­te of breng op eigen gelegen­heid een bezoek!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose