link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Homilie bij afscheid paters SJC

Asten neemt afscheid van de pater en broeders van het H.Hart

gepubliceerd: donderdag, 31 januari 2019
foto: Rob Fritsen / SIRIS
Homilie bij afscheid paters SJC

Over­we­ging tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 20 januari 2019

Evan­ge­lie: Johannes 2, 1-12 (De bruiloft van Kana)

Op Bijbel­avon­den begon ik wel eens met de vraag: Welk is het grootste won­der op deze bruiloft van Kana? Voor de hand liggend: Het wijn­won­der!

Volgens de profeet Jesaja was dat het teken van de Mes­si­aanse tijd: Volop mergrijke spijzen en een overvloed aan goede, belegen wijnen. Zo open­baarde Jezus zich aan zijn leer­lin­gen. En ze geloof­den in Hem.

Voor mij is dit niet het grootste won­der. Ik vind het veel ver­won­der­lijker dat die mannen die kruiken met water gingen vullen op verzoek van Jezus. Zes maal hon­derd liter!

  1. Dat water moesten ze gaan halen bij de bron in het dorp. Met kleine kruiken.
  2. Water halen was het werk van vrouwen.
  3. Dat water in die kruiken was er om bij binnen­komst han­den en voeten te wassen. Een wel­komstceremonieel. Nu niet meer nodig.
  4. Die bedien­den had­den wel iets anders te doen.

En dan die aan­wij­zing van Maria: Doe maar wat Hij jullie zeggen zal. Doe maar wat Hij jullie zeggen zal. Dat hebben vele paters hier in Asten geleerd. In het Noviciaat.

Na de middel­ba­re school (klein semi­na­rie) kwamen we een ruim jaar hier in Asten voor de inlei­ding tot het reli­gi­euze leven. Dan liepen we al in toog en om ons middel een koord met drie knopen: De drie reli­gi­euze geloften, het be­schik­baar zijn. Voor ons het Ecce Venio van onze stichter Pater Dehon: Ik kom om uw wil te doen.

Met kerst­mis 1908 kwamen de eerste vijf novicen. Dat ging zo door tot 1967. Meer dan 1000 kan­di­da­ten zijn hier lid gewor­den van onze Con­gre­ga­tie. En hebben zich laten uitzen­den naar missies en ook naar sociaal en pas­to­raal werk in Neder­land. Om net als op die bruiloft van Kana mensen te brengen tot geloven in Jezus als de Messias.

Vandaar onze spreuk op de tegel van het Spreukenpad:

‘Klokken uit dit dorp
En stemmen uit dit klooster
Zijn we­reld­wijd gehoord.’
In 1967 is dit noviciaat gesloten.
Er kwamen geen kan­di­da­ten meer.

In 1969 brak een nieuwe fase aan voor ons klooster in Asten. Het huis werd omge­bouwd voor opvang van ouder-wor­dende mede­broe­ders en te­rug­ke­rende mis­sio­na­rissen. Toen wer­den stemmen/talen uit heel de wereld hier gehoord.

En dat alles in dienst van die Bood­schap van Jezus. ‘Doe maar wat Hij jullie zeggen zal.’ Het Ecce Venio van onze spiri­tua­li­teit: Hier ben ik om uw Heil, uw Goede Wijn naar mensen te brengen.

En nu zijn wij bezig met de vol­tooi­ing van onze Neder­landse en Vlaamse Provincie. We zoeken een garantie voor goede zorg tot en met de laatste mede­broe­der. In dat kader hebben we moeten besluiten om uit Asten weg te gaan. Breekt er nu een derde fase aan voor het klooster­ge­bouw? Wordt het een ge­meen­schapshuis voor alle Astenaren?

Met veel goede her­in­ne­ringen en dank voor alle gast­vrij­heid en samen­wer­king ver­trek­ken wij uit Asten. We blijven aan elkaar denken.

Pater Rein van Langen s.c.j.
rector van Klooster Heilig Hart Asten


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose