link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Passion Heusden

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag

gepubliceerd: vrijdag, 1 maart 2019

De prach­tige kerk van Heus­den vormt in 2019 wederom het decor van het meeslepende verhaal over het lij­den en sterven van Jezus van Nazareth. Ook dit jaar wordt u weer mee­ge­no­men in het verhaal over liefde en mededogen, verraad en opoffe­ring, vreugde en intens verdriet.

Jezus werd door Pontius Pilatus ver­oor­deeld en moest het schand-kruis op zijn sch­ou­ders nemen. Toen Jezus dreigde te bezwijken onder de last van het zware kruis werd iemand van de omstan­ders ge­dwon­gen het kruis van Jezus te dragen. Deze man heette Simon en kwam uit de plaats Cyrene. Hij was de vader van Alexan­der en Rufus en werd Simon van Cyrene genoemd. Toen hij samen met Jezus op Golgotha aankwam werd hij door de Romeinen weer ruw aan de kant gezet. Hij bleef in de buurt van Jezus en was daardoor één van de getuigen van de kruisi­ging en het sterven van Jezus van Nazareth. Deze gebeur­te­nissen maakten een diepe indruk op Simon van Cyrene. Zijn leven was vanaf die dag totaal anders dan dat het tot voor­heen was geweest.

In ‘Passion Heus­den 2019’ zal deze Simon van Cyrene u ver­tellen over zijn erva­ringen. Hij zal u deel­ge­noot maken over zijn bewon­dering voor Jezus en hij zal u mee­ne­men in het lij­dens­ver­haal wat voor hem een omme­keer in zijn leven betekende.

U bent van harte welkom.

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose