link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheidsviering Bonum Tenete

Laatste optreden mannenkerkkoor in Lambertuskerk Someren

gepubliceerd: zondag, 20 januari 2019
foto: Eric Driessen
Afscheidsviering Bonum Tenete

Mannen­kerk­koor Bonum Tenete uit Someren trad op zon­dag 20 januari voor het laatst op en wel in de Lambertus­kerk. Het doek valt na veer­tig jaar over het koor. Het koor werd dit keer gediri­geerd door Karel Velings en niet door de vaste dirigent Harrie Swinkels, die het koor jarenlang onder zijn hoede had.

In de jaren zes­tig van de vorige eeuw, na het tweede Vati­caans Concilie, verdwenen verreweg de meeste mannen­kerkkoren. Dat had te maken met het ver­dwij­nen van de Latijnse traditie in de kerken, maar ook met de opkomst van de dames­kerkkoren, die vooral in de door-de-weekse diensten zongen. Zo'n mannen­kerk­koor hield dan vaak op te bestaan, zo ook het kerk­koor van de Lambertus­paro­chie in Someren. Toch ontstond niet lang daarna de behoefte om de Latijnse kerk­mu­ziek weer ten gehore te brengen en werd in 1979 weer een mannen­kerk­koor opgericht. Men bedacht een naam voor het koor: Bonum Tenete, een tekst van Sint Paulus met de bete­ke­nis 'Behoudt het goede'. En dat is precies wat het koor in de voorbije jaren heeft gedaan: tra­di­tio­nele kerk­mu­ziek zingen.

Bonum Tenete, dat zijn sporen heeft ver­diend als het gaat om een waarde­volle invulling bij de ker­ke­lijke- en gedenk bij­een­komsten, heeft bij velen een diepe indruk achter gelaten. Het koor werd veel gevraagd in Someren, maar ook in de regio was men altijd bereid om aan een verzoek mede­wer­king te verlenen.

Diensten wer­den met grote regelmaat ver­zorgd in de kerken­dorpen van Someren maar ook Huize Witven, Lierop, Asten en in de mei­maand Ommel. Hoogte­pun­ten waren het Koepel­kerk­con­cert in Lierop, een Latijnse mid­dag in Deurne en de jaar­lijkse mede­wer­king aan de Dodenher­den­king op 4 mei. Het koor was ook oecu­me­nisch gezind. Zo werd jaar­lijks een dienst ver­zorgd in de Pro­tes­tantse kerk. Enkele leden uit deze ker­ke­lijke ge­meen­te hebben met verve hun bijdrage aan het koor geleverd.

Ook ver­zorgde het koor samen met het jon­gere vrouwen­koor Cantores Laetitea of met het Dames­kerk­koor van de Lambertus­kerk optre­dens op hoogtij­da­gen zoals Pasen en Kerst­mis. Later wer­den door het uiteen­val­len van Cantores Laetitea deze hoogtij­da­gen ingevuld met het dames­kerk­koor waarbij de zorg­cen­tra Sonnehove, Eegelshoeve en Witven aan de uit­voe­rings­lijst wer­den toe­ge­voegd.

Op verzoek wer­den diensten bij speciale gelegen­he­den, zoals gou­den of diamanten hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten, de kerk­diensten ver­zorgd met voor­na­me­lijk Latijnse gezangen, vaak Gre­go­ri­aans, maar ook met Byzan­tijnse lie­de­ren en polyfo­nische werken.

De leden, die niet willen stoppen met zingen, hebben al contact met andere koren.

(bericht door Chanel van Aerle en foto’s door Eric Driessen over­ge­no­men van SIRIS)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose