link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Power of Fire!

Zaterdag 30 maart - Sint-Janskathedraal en Sint-Janscentrum Den Bosch

gepubliceerd: vrijdag, 11 januari 2019
foto: Wim Koopman
De Power of Fire van 2015
De Power of Fire van 2015

Op zater­dag 30 maart 2019 is de jaar­lijkse vor­me­lin­gen­dag van het bisdom: Power of Fire! Een dag vol vuur voor waarop vor­me­lin­gen uit het hele bisdom samen het vuur van de Heilige Geest (ver­der) ont­dek­ken en mee naar huis nemen.

De dag begint om 10.00 uur met een ge­za­men­lijke eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal. De vor­me­lin­gen wor­den zoveel moge­lijk actief betrokken bij de vie­ring. Zo zal de Upside Down Praise­band, voor­af­gaand aan de vie­ring, met hen de lie­de­ren oefenen. Ook zullen vor­me­lin­gen, afkoms­tig uit de ver­schil­lende aanwe­zige pa­ro­chies, hun bijdrage leveren bij­voor­beeld als lector of mis­die­naar of door het voor­be­rei­den van mis­in­ten­ties of het dragen van het Power-of-Fire-kruis.

Actief

Vooraf­ge­gaan door het vuur en het kruis loopt de stoet van deel­ne­mers na afloop van de vie­ring naar het Sint-Jans­cen­trum waar springkussens en spellen op hen staan te wachten. De mid­dag staat in het teken van leuke, verdiepende en uit­da­gende workshops. De deel­ne­mers kunnen onder meer op multimediale speur­tocht gaan in de Sint-Jan, alle vragen die ze maar kunnen bedenken mogen ze stellen aan een broe­der of zuster en het spel ‘Over de streep’ spelen om na te denken over het vormsel en wat ze thuis met het geloof kunnen doen.

Een dag vol vuur is het leukst als er veel vor­me­lin­gen uit het hele bisdom aanwe­zig zijn! Vor­me­lin­gen kunnen tot uiter­lijk zater­dag 16 maart wor­den opge­ge­ven.

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose