link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bezoek een van de vele kerststallen!

gepubliceerd: zaterdag, 22 december 2018
foto: Wim Koopman
Bezoek een van de vele kerststallen!

Vele vrij­wil­li­gers zijn de laatste weken druk bezig geweest met het opzetten van de prach­tigste kerst­stallen en het omtoveren van onze kerken voor het ultieme kerst­ge­voel.

In de Fran­cis­cus­paro­chie

De kerken van Asten, Ommel, Heus­den, de Gilde­ka­pel van Someren-Eind en de Jozef­ka­pel op het kerkhof in Someren-Heide zijn dage­lijks geopend om de kerst­stal te bezoeken. De kerken van Someren en Lierop vóór en ná de vie­rin­gen.

In de Sint-Jans­kathe­draal

Ook in de Sint-Jan te ’s-Hertogen­bosch is weer een prach­tige en uit­ge­breide kerst­stal te bewon­de­ren in de kooromgang van de ka­the­draal. Jaar­lijks bezoeken bijna 100.000 mensen deze beroemde stal met kin­de­ren en klein­kin­de­ren.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose