link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Expositie ‘Reflectie’

Sint Willibrorduskerk in Deurne

gepubliceerd: vrijdag, 10 juni 2016

In de Sint-Wil­li­brordus­kerk te Deurne is van 1 juni t/m 23 ok­to­ber 2016 een expositie te bewon­de­ren met als thema ‘Re­flec­tie’.

Heden­daag­se lokale Deurnese kunste­naars her­bronnen, ver­beel­den, vertalen reli­gi­euze werken van de dokter-schil­der Hendrik Wiegersma. Twin­tig kunste­naars lieten zich in­spi­re­ren door oude Bijbelse thema’s, die verrassend actueel blijken te zijn. Wilma Koolen-Hermkens en pastoor Paul Janssen schreven korte be­zin­nende teksten om de oude en nieuwe kunst­werken met elkaar te verbin­den.

Op zon­dag 29 mei 2016 heeft de nieuwe bis­schop van Den Bosch, Mgr. De Korte de expositie geopend. Hij sprak over het belang van kunst als bron om het evan­ge­lie nieuwe actuali­teit te geven.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose