link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Trouw tot in de dood?

gepubliceerd: vrijdag, 14 december 2018
Trouw tot in de dood?

In het (deel-)parochieblad ‘Angelus’ van december 2018 schreef pastoraal werker Jack Swaanen een artikel over trouw. Wat betekent ‘trouw’ nou precies?

Trouw beloven doen we vaak: Denk maar eens aan een voetbal­wedstrijd. We zingen dan: “Wilhelmus van Nassaue, ben ik van Duytschen bloed. Den vaderland getrouwe...” Je ziet mensen ook wel eens een eed afleggen: “Zo waarlijk helpe mij God almach­tig.” Het is een sterke uitspraak waarin je belooft, ten overstaan van God, dat jij je aan een afspraak zult houden. Ik heb thuis een hond. Het is unne goeie lobbes en een heel trouw beestje. Ik ken ook mensen die erg principieel zijn. Ze zijn trouw aan hun principes en wijken daar niet van af.

Goede tijden

Ook als je gaat trouwen doe je aan elkaar een belofte. Je belooft trouw aan elkaar te zijn in goede tijden en slechte tijden. Goede tijden: Het gaat je voor de wind, je zit lekker in je vel, mooi huis, lieve kiendjes, werk naar je zin, samen gelukkig. Kortom: het geluk lacht je toe en je leven is in het echt net zo leuk als het op facebook lijkt.

Slechte tijden

Slechte tijden: allebei een drukke baan, druk met de kinderen, je rent van hot naar haar, problemen met je kinderen, weinig sociale contacten, ’s avonds doodmoe op de bank ploffen, er is nog maar weinig seks en intimiteit. Je begint langzaam uit elkaar te groeien. Mensen veranderen. Je blijft niet altijd dezelfde. Na verloop van tijd ben je misschien zover uit elkaar gegroeid dat er een moment komt dat je zegt: Dit wil ik niet meer, ik kan niet meer met je samenleven. Ik wil van je scheiden.

Scheiden

Op het moment dat je besluit te gaan scheiden komt die belofte van trouw naar voren. Trouw zijn betekent niet dat je voor eeuwig bij elkaar zult blijven of dat je niet vreemd zult gaan, maar trouw zijn betekent dat je jouw verant­woorde­lijk neemt voor alle verplichtingen die je samen bent aangegaan.

Je hebt elkaar een hele sterke belofte gedaan, voor het aangezicht van God: ook trouw zijn in slechte tijden als je besluit uit elkaar te gaan. Een paar voorbeelden:

  • Trouw zijn aan elkaar door de kinderen die je samen hebt gekregen en uit liefde zijn verwekt. Je bent en blijft vader of moeder van je kinderen en dat brengt verant­woorde­lijkheden met zich mee.
  • Trouw zijn aan elkaar in omgangs­regelingen: meewerken aan een regeling die voor iedereen rechtvaardig voelt
  • Trouw zijn aan elkaar betekent ook dat je elkaar het geluk gunt in een nieuwe relatie.
  • Trouw zijn aan elkaar betekent dat je de financiële kant netjes en eerlijk afhandelt zonder eigen persoonlijk gewin
  • Trouw zijn betekent dat je je schoonfamilie in ere houdt. Ze waren er voor jou ook in goede tijden

Moed en karakter

Trouw zijn betekent dus niet tot in eeuwigheid bij elkaar blijven, of niet vreemd gaan. Trouw zijn gaat veel verder: Het raakt alle aspecten van het menselijk leven met alle ups en downs. Trouw zijn vereist moed en karakter:

  • Moed en karakter om ook het belang van de ander belangrijk te vinden
  • Moed en karakter om er geen vechtscheiding van te maken
  • Moed en karakter om aan het welzijn van je kinderen te denken
  • Moed en karakter om niet alleen naar je eigen “ik” te kijken maar ook naar de “ik” van een ander

In het evangelie lezen we: “laat de kinderen tot mij komen, hou ze niet tegen”. Misschien is dit wel de belangrijkste zin uit het hele verhaal. Laat je kinderen niet de dupe worden; zorg er samen voor, door trouw te zijn aan elkaar, dat ze gelukkig opgroeien.

Jack Swaanen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose