link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Trouw tot in de dood?

gepubliceerd: vrijdag, 14 december 2018
Trouw tot in de dood?

In het (deel-)pa­ro­chie­blad ‘Angelus’ van de­cem­ber 2018 schreef pas­to­raal werker Jack Swaanen een artikel over trouw. Wat betekent ‘trouw’ nou precies?

Trouw beloven doen we vaak: Denk maar eens aan een voetbal­wedstrijd. We zingen dan: “Wilhelmus van Nassaue, ben ik van Duytschen bloed. Den vaderland getrouwe...” Je ziet mensen ook wel eens een eed afleggen: “Zo waar­lijk helpe mij God almach­tig.” Het is een sterke uit­spraak waarin je belooft, ten overstaan van God, dat jij je aan een afspraak zult hou­den. Ik heb thuis een hond. Het is unne goeie lobbes en een heel trouw beestje. Ik ken ook mensen die erg principieel zijn. Ze zijn trouw aan hun principes en wijken daar niet van af.

Goede tij­den

Ook als je gaat trouwen doe je aan elkaar een belofte. Je belooft trouw aan elkaar te zijn in goede tij­den en slechte tij­den. Goede tij­den: Het gaat je voor de wind, je zit lekker in je vel, mooi huis, lieve kiendjes, werk naar je zin, samen gelukkig. Kortom: het geluk lacht je toe en je leven is in het echt net zo leuk als het op facebook lijkt.

Slechte tij­den

Slechte tij­den: allebei een drukke baan, druk met de kin­de­ren, je rent van hot naar haar, problemen met je kin­de­ren, weinig sociale contacten, ’s avonds doodmoe op de bank ploffen, er is nog maar weinig seks en intimi­teit. Je begint lang­zaam uit elkaar te groeien. Mensen ver­an­de­ren. Je blijft niet altijd dezelfde. Na verloop van tijd ben je mis­schien zover uit elkaar gegroeid dat er een moment komt dat je zegt: Dit wil ik niet meer, ik kan niet meer met je sa­men­le­ven. Ik wil van je schei­den.

Schei­den

Op het moment dat je besluit te gaan schei­den komt die belofte van trouw naar voren. Trouw zijn betekent niet dat je voor eeuwig bij elkaar zult blijven of dat je niet vreemd zult gaan, maar trouw zijn betekent dat je jouw verant­woor­de­lijk neemt voor alle ver­plich­tingen die je samen bent aan­ge­gaan.

Je hebt elkaar een hele sterke belofte gedaan, voor het aange­zicht van God: ook trouw zijn in slechte tij­den als je besluit uit elkaar te gaan. Een paar voor­beel­den:

  • Trouw zijn aan elkaar door de kin­de­ren die je samen hebt gekregen en uit liefde zijn verwekt. Je bent en blijft vader of moe­der van je kin­de­ren en dat brengt verant­woor­de­lijk­he­den met zich mee.
  • Trouw zijn aan elkaar in omgangs­rege­lingen: mee­werken aan een rege­ling die voor ie­der­een recht­vaar­dig voelt
  • Trouw zijn aan elkaar betekent ook dat je elkaar het geluk gunt in een nieuwe relatie.
  • Trouw zijn aan elkaar betekent dat je de fi­nan­ciële kant netjes en eer­lijk afhandelt zon­der eigen per­soon­lijk gewin
  • Trouw zijn betekent dat je je schoon­fa­mi­lie in ere houdt. Ze waren er voor jou ook in goede tij­den

Moed en karakter

Trouw zijn betekent dus niet tot in eeuwig­heid bij elkaar blijven, of niet vreemd gaan. Trouw zijn gaat veel ver­der: Het raakt alle aspecten van het men­se­lijk leven met alle ups en downs. Trouw zijn vereist moed en karakter:

  • Moed en karakter om ook het belang van de ander be­lang­rijk te vin­den
  • Moed en karakter om er geen vecht­schei­ding van te maken
  • Moed en karakter om aan het wel­zijn van je kin­de­ren te denken
  • Moed en karakter om niet alleen naar je eigen “ik” te kijken maar ook naar de “ik” van een ander

In het evan­ge­lie lezen we: “laat de kin­de­ren tot mij komen, hou ze niet tegen”. Mis­schien is dit wel de be­lang­rijk­ste zin uit het hele verhaal. Laat je kin­de­ren niet de dupe wor­den; zorg er samen voor, door trouw te zijn aan elkaar, dat ze gelukkig opgroeien.

Jack Swaanen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose