link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Muurschilderingen blootgelegd

Verborgen kunst in H. Maria Presentatiekerk

gepubliceerd: vrijdag, 30 november 2018

Zoals u mis­schien al gezien heeft staat er weer een stei­ger op het pries­ter­koor. We zijn weer ver­der gegaan met het blootleggen en weer zicht­baar maken van de muur­schil­deringen die in de zesti­ger jaren onder een laag verf zijn verdwenen.

Al een jaar of vijf­tien of lan­ger had ik de hoop en de gedachte aan een moge­lijk­heid om deze schil­deringen op een of andere manier weer terug te laten komen. Nu was er uit­ein­delijk genoeg draag­vlak voor in de persoon van pastoor Pieter Scheepers die mij hierin van harte onder­steu­ning bood.

Hulp van pastoor Aarden

Met pastoor René Aarden (Grave) die de expertise in huis heeft en de erva­ring om muur­schil­deringen op een des­kun­dige manier tevoorschijn te halen, zijn we van start gegaan. In het voor­jaar hebben we een proef gedaan aan de rechterzijde en dat leverde boven ver­wach­ting een mooi re­sul­taat op. We willen nu heel graag door­gaan met het tevoorschijn halen van alle verdwenen muur­schil­deringen uit het verle­den. We hebben ook enkele vrij­wil­li­gers bereid gevon­den om hieraan mee te helpen.

Secuur werk

Omdat het een secuur werk is waar veel geduld en aan­dacht wordt gevraagd kan het nog wel even duren voordat dit project afgerond is. Graag uw begrip voor de eventuele overlast die dit met zich mee kan brengen. U zult begrijpen dat we de stei­ger name­lijk niet voor elke vie­ring in de kerk kunnen laten verwij­de­ren.

We denken dat een en ander wel een periode van een week of vier zal gaan duren. Als het project klaar is betekent dit wel weer een verfraaiing van onze prach­tige kerk waar we met ons allen trots op mogen zijn.

We hou­den u op de hoogte.

Jan Coolen

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose