link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wij luiden de noodklok voor het klimaat

gepubliceerd: maandag, 26 november 2018

De Fran­cis­cus­paro­chie luidt zater­dag 1 de­cem­ber met Greenpeace de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Asten, Heus­den, Lierop, Ommel Someren, Someren-Eind en Someren-Heide, maar door het hele land wordt let­ter­lijk de noodklok geluid.

Het is nu tijd om gevaar­lijke klimaat­ver­an­de­ring te voor­ko­men. Uit een recent klimaat­rap­port van de Verenigde Naties blijkt dat de opwar­ming van de aarde kan én moet wor­den beperkt tot 1½ graad. Het verschil tussen 1½ of 2 gra­den opwar­ming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de inter­na­tio­nale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op ruim 200 plaatsen verspreid door heel Neder­land. Zo wordt een stevig sig­naal gegeven aan Minister Wiebes van Eco­no­mische Zaken en Klimaat.

Twee voor twaalf

Met dit sig­naal roepen bur­gers door heel Neder­land minister Wiebes van Eco­no­mische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De we­reld­wijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1½ graad opwar­ming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Neder­land maat­regelen neemt om binnen de maximale opwar­ming van 1½ graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terug­drin­gen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en win­denergie, onze bossen be­scher­men en de kolen­cen­trales sluiten.”

Door het hele land

Van de Sint-Jans­kerk in Maastricht tot de Martinitoren in Gro­nin­gen. Van het carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken van Drenthe in Anloo. Om twee minuten voor twaalf wor­den er op ruim 200 plekken in heel Neder­land de klokken geluid. Behalve kerken doen ook ge­meen­ten, beiaardiers en moskeeën mee. In elke provincie in Neder­land wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de nood­klok­ken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Peters­burg.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose